Vzhledem k tomu, že PROVOZ ŠD 30.6.2021 bude od 6:00 do 13:00 a žáci budou mít možnost využít školní stravování ( oběd v 11:00, je nutno přihlásit), žádám vás o zaslání zprávy, zda v tento den využijete i školní družinu, popř. v jakém…

číst dále

Platbu za ŠD na období     09-12/2021 ve výši  920 Kč  zasílejte na číslo účtu:     030015-2598735309/0800 VS: 7 zpráva pro příjemce: jméno + třída dítěte  platba musí být připsána na účet do   25. 6. 2021              Bez splnění…

číst dále

Vážení rodiče. Vzhledem k současné situaci stanovuje ředitelka školy dle Vyhlášky MŠMT č.423/2020 poníženou úplatu za ŠD za období 09–12/2020. Žádám vás tímto o zaslání čísla účtu, na který bude vrácena poměrná část platby: turkova@zsroznov.cz. Číslo účtu sdělte nejpozději do 15.12.2020. Pokyny k platbě…

číst dále