Vážení rodiče. Vzhledem k současné situaci stanovuje ředitelka školy dle Vyhlášky MŠMT č.423/2020 poníženou úplatu za ŠD za období 09–12/2020. Žádám vás tímto o zaslání čísla účtu, na který bude vrácena poměrná část platby: turkova@zsroznov.cz. Číslo účtu sdělte nejpozději do 15.12.2020. Pokyny k platbě…

číst dále

Na základě dlouhodobé spolupráce s pobočkou JVK Rožnov, byla naší školní družině ZŠ a MŠ L.Kuby, nabídnuta možnost podílet se na vzniku nového projektu – „Družina hrou“. Tuto nabídku vítáme a přijímáme. Všechny družinové děti se budou postupně a opakovaně, v průběhu šk.roku…

číst dále