ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  O nás Základní škola Mateřská škola Družina

ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 KONANÉHO 4. a 5. 4. 2019 

Zápis do 1. tříd školního roku 2019/2020 se bude konat v termínu od 4.dubna do 5.dubna 2019.
Registrování žádostí bude možné od 4.března 2019.
Informace jsou k dipozici:   https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020:
 

Ve školním roce 2019/20 plánujeme otevřít 3 první třídy s celkovou kapacitou 66 žáků.

  1. Vydávání přihlášek (žádostí o přijetí):   4. března – 3. dubna 2019
  • Preferujeme: Elektronické zadání přihlášky na internetové adrese

zapiszscb.c-budejovice.cz  a její následné vytištění

  • Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, využijte pomoci odboru školství

(radnice – náměstí Přemysla Otakara II., 3. patro, pí. Pouzarová)

  • Můžete také přijít do naší ZŠ  ve dnech zápisu  4. a 5. 4. 2019 od 14:00 hodin.

Pro získání žádosti  některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce dítěte, které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

  1. Příjem vytištěných žádostí (zahájení správního řízení ):  4. 4. – 5. 4. 2019

Místo zápisu:   ZŠ L. Kuby 48, České Budějovice, vstup z ulice L. Kuby, přízemí nové budovy

 Čtvrtek   4. 4. 2019 :        14:00 – 18:00 hod

Pátek     5. 4.  2019 :         14:00 – 17:00 hod

Zapsány budou děti, které do 31.8. 2019 dovrší 6 let věku a děti, které měly odklad povinné školní docházky. 

(Lze zapsat i děti, které dosáhnou věku  6 let do 31.12. 2019, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení).

Při rozhodování o přijetí nezáleží na tom, který den přijdete!  

Kritéria přijetí:

1)Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (zákon č. 561/2004 Sb).

Překročí-li zájem dětí z obvodu plánovanou kapacitu 1. tříd, bude o přijatých dětech rozhodovat los.

2) Při volné kapacitě budou přijímány i děti z jiných školských obvodů:

  1.    a) mají již na škole sourozence
  2.    b) vzdušná vzdálenost trvalého bydliště dítěte od školy

III. Od  5. 4. 2019 do 2. 5. 2019 bude probíhat přijímací řízení.

Ve středu 24. 4. 2019 v době 10.00 do 12.00 hod máte možnost v ředitelně

nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro přijetí dítěte do ZŠ.

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2019

Informace jsou k dipozici: http://zapismscb.c-budejovice.cz/prijimaci-rizeni

LETOS PŘIJMEME DO  MŠ 29 DĚTÍ.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.