ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  O nás ZŠ – aktuality MŠ – aktuality Družina – aktuality


ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorách školy.

Toto opatření se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy mimo společných prostor školy.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ L. Kuby v rámci prevence COVID - 19

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Nástup do školy po prázdninách – organizace 1. týdne

Úterý 1. 9. 2020 – jedna vyučovací hodina 8:00 – 8:45 hod.
Všichni žáci se při vstupu do školy v šatně přezují a mají povinnost mít roušku s sebou.
1. 9. 2020 jídelna pro žáky nevaří.
Družina je v provozu od 6:00 do 10:00 hod.

2. 9. 2020 je krácené vyučování (1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35).
Od 2. 9.  jsou obědy pro žáky ve školní jídelně zajištěny.
Družina je v provozu ve standardním režimu.

Od 3. 9. 2020 probíhá výuka dle rozvrhu.

V případě, že žák trpí sezonní alergií, je žádoucí, aby zákonný zástupce dodal potvrzení od lékaře, aby nebyly projevy alergie považovány za příznaky nákazy koronavirem.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 pro PRVŇÁČKY

Nástup do školy  – organizace 1. týdne

Úterý 1. 9. 2020 – jedna vyučovací hodina 8:00 – 8:45 hod.
Rodičům žáků 1. tříd je vstup do školy umožněn pouze s rouškou.
Děti si přinesou si aktovku, ve které si odnesou pracovní sešity a dárečky, mají povinnost mít roušku s sebou.
1. 9. 2020 jídelna pro žáky nevaří.
Družina je v provozu od 6:00 do 10:00 hod.

2. 9. 2020 – děti budou ve škole 2 vyučovací hodiny (do 9:40). Ráno se již přezují v šatně.
Od 2. 9.  jsou obědy pro žáky ve školní jídelně zajištěny.
Družina je v provozu ve standardním režimu.

3. 9. 2020 – děti budou ve škole 3 vyučovací hodiny (do 10:45).

4. 9. 2020– budeme se učit 4 vyučovací hodiny (do 11:40).

Příjemný konec prázdnin a těšíme se na Vás 2. září.
Paní učitelky Hanousková, Pilečková, Šimková

V případě, že žák trpí sezonní alergií, je žádoucí, aby zákonný zástupce dodal potvrzení od lékaře, aby nebyly projevy alergie považovány za příznaky nákazy koronavirem.

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY A DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 8. a 9. 4. 2021.
zápisy

Zápisy do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 3. a 4. 5. 2021.
zápisy

Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.