ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  O nás ZŠ – aktuality MŠ – aktuality Družina – aktuality

VÝUKA A STRAVOVÁNÍ OD 4. 1. 2021
Vážení rodiče,

od pondělí 4. 1. 2021 je opět povolena osobní přítomnost při vzdělávání pouze žákům 1. a 2. tříd ZŠ.
Pro žáky 3. – 9. tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žákům 3. – 9. tříd jsou také umožněny prezenční individuální konzultace ve škole tak, že je vždy s vyučujícím přítomen pouze jeden žák, může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i další osoby mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Zákonný zástupce tedy dítěti zajistí alespoň 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky (a nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce).

Během prezenční výuky jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv.

Pro žáky 1. a 2. tříd bude školní družina fungovat v omezeném režimu, její provoz bude od 11:40 hod. do 16:00 hod. Vzhledem k nutnosti dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy bude ranní družina zajištěna třídními učiteli. Příchod bude žákům ráno umožněn od 7:00 hod.
Vstup do školy bude možný pouze hlavním vchodem, vyzvedávání žáků ze školní družiny bude od 12:35 do 13:45 hod. a od 15:00 do 16:00 hod. vchodem školní družiny. Upozorňujeme na dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany zdraví v souvislosti s Covid 19.

Žáci 1. a 2. tříd mají obědy ve školní jídelně od 4. 1. 2021 přihlášeny, všem žákům 3. – 9. tříd byly obědy od 4. 1. 2021 odhlášeny. V případě zájmu o docházení na obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz.
Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny paní Ing. Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz).

Žáci, kteří se vzdělávají distančně a mají zájem o stravování ve školní jídelně, mají možnost přijít si pro oběd do školní jídelny v době od 13:15 do 13:50 hod. a oběd bude možné vydat pouze do jídlonosičů, těmto žákům bude prezenční stravování zakázáno.
Docházet pro obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Žáci do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
vedení školy

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM 
Tisková zprávy ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST v době uzavření škol
PONDĚLÍ 8.00 – 10.00
STŘEDA 8.00 – 10.00

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorách školy.

Toto opatření se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy mimo společných prostor školy.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ L. Kuby v rámci prevence COVID - 19

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY A DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 8. a 9. 4. 2021.
zápisy

Zápisy do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 3. a 4. 5. 2021.
zápisy

Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.