ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  O nás ZŠ – aktuality MŠ – aktuality Družina – aktuality

Výuka od 30.11.2020
Od 30.11.2020 bude obnovena výuka na základních školách

– žáků 1. stupně ZŠ
– žáků 9. ročníků ZŠ
– žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotace

V týdnu od 30.11.2020 se zúčastní výuky 6. ročníky a třídy 7.A a 7.B.,
další týden 8. ročníky a třída 7.C

Ranní příchod do školy bude časově rozložen tak, aby nedošlo k potkávání se žáků z různých tříd v šatnách následovně

– 7:30 všichni žáci tříd A
– 7:40 všichni žáci tříd B
– 7:50 všichni žáci tříd C

V souvislosti s vydanými hygienickými pokyny dojde i ke změně organizace školní výuky a výdeje stravy jednotlivým třídám. O těchto změnách budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím třídních učitelů v programu Bakalář.

Strava je opět přihlášená všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně kromě 8. ročníků a 7.C.

Žáci na distanční výuce si mohou přijít pro stravu do jídlonosičů v době 11.00 – 11.15 hod.

Žáci musí dodržovat hygienická pravidla a nařízení MZ a MŠMT, zejména nošení ochrany dýchacích cest.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 30.11.2020

DRUŽINA V OMEZENÉM REŽIMU podrobnosti  ZDE

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM 
Tisková zprávy ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

Otevření MŠ od 18.11.

Mateřská škola bude od 18.11. opět OTEVŘENA.

Rodiče musí dětem přihlásit stravu u vedoucí školní jídelny – u paní Ing. Glaserové (glaserova@zsroznov.cz).

Mgr. Romana Kábelová, ředitelka školy

VÝUKA A STRAVOVÁNÍ OD 16. 11. 2020
Váżení rodiče,
upozorňujeme na změnu v organizaci školního roku. Vzhledem k pokračující výuce distanční formou se ruší dříve plánované ředitelské volno v pondělí 16. 11. 2020, v tento den tedy také probíhá distanční výuka.

Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ZŠ při vzdělávání, pro tyto žáky je tedy obnovena povinná prezenční výuka.
Pro žáky 3. – 9. tříd je i nadále povinné vzdělávání distančním způsobem.

Od středy 18. 11. 2020 jsou také umožněny prezenční individuální konzultace ve škole tak, že je vždy s vyučujícím přítomen pouze jeden žák, může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i další osoby mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Zákonný zástupce tedy dítěti zajistí alespoň 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky (a nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce).

Během prezenční výuky jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv.

Pro žáky 1. a 2. tříd bude v omezeném režimu fungovat také školní družina, jejíž provoz bude od 11:40 hod. do 16:00 hod. Vzhledem k nutnosti dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy bude ranní družina zajištěna třídními učiteli. Příchod bude žákům ráno umožněn od 7:00 hod.
Do školy nebudou žáci ráno vcházet družinovým vchodem, vstup do školy bude možný pouze hlavním vchodem, vyzvedávání žáků ze školní družiny bude probíhat standardně družinovým vchodem. Apelujeme na rodiče, aby při vyzvedávání dětí dodržovali hygienická pravidla a po ohlášení se opustili prostor chodby a na své dítě čekali ve venkovních prostorách.

Všem žákům 1. a 2. tříd byly od středy 18. 11. opětovně přihlášeny obědy ve školní jídelně.

Žáci 3. – 9. tříd mají od 16. 11. 2020 obědy odhlášeny, jak bylo informováno v předchozí zprávě.
V případě zájmu o docházení na obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz.
Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny paní Ing. Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz).

Pro žáky, kteří se vzdělávají distančně a mají zájem o stravování ve školní jídelně, se ale od středy 18. 11. 2020 mění pravidla pro vyzvedávání obědů. Tito žáci budou mít možnost přijít si pro oběd do školní jídelny v době od 13:15 do 13:50 hod. a oběd bude možné vydat pouze do jídlonosičů. Žákům, kteří se vzdělávají distančně, je nyní prezenční stravování zakázáno.
Docházet pro obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Žáci do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Děkujeme za pochopení.
vedení školy

Rozhodnutí o dočasném uzavření MŠ

V Českých Budějovicích dne 13.11.2020

Rozhodnutí o dočasném uzavření MŠ

Mgr. Romana Kábelová, ředitelka ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla na základě pokynu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a po dohodě se zřizovatelem Statutární město České Budějovice, o dočasném uzavření MŠ od 13.11.2020.

Důvodem dočasného uzavření je potvrzená nákaza Covidem – 19 u zaměstnance a následná povinná karanténa většiny zaměstnanců MŠ – na pracovišti tedy nelze zajistit provoz.

(dle vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, par. 3/odst. 2)

 Předpokládaná doba uzavření MŠ je datována od 13.11.2020 do odvolání.

Žádám rodiče, aby sledovali stránky www.zsroznov.cz, kde bude sdělení o opětovném otevření mateřské školy.

Mgr. Romana Kábelová

ředitelka školy

VÝUKA A STRAVOVANI OD 16.11.
Váżení rodiče,

upozorňujeme na změnu v organizaci školního roku. Vzhledem k pokračující výuce distanční formou se ruší dříve plánované ředitelské volno v pondělí 16. 11. 2020, v tento den tedy také probíhá distanční výuka.

V  týdnu od 16. 11. 2020 budou opět všem žákům odhlášeny obědy.
V případě zájmu o docházení na obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz.
Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny paní Ing. Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz).

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost přijít na oběd do školní jídelny v době od 11:15 do 13:00 hod. Docházet na obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Žáci do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích

Děkujeme za pochopení.
vedení školy

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST v době uzavření škol
PONDĚLÍ 8.00 – 10.00
STŘEDA 8.00 – 10.00

Od 26. do 30. 10. bude škola včetně sekretariátu pro veřejnost uzavřena.

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

Žáci, kteří docházejí během distanční výuky na obědy do školní jídelny, do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Docházet na obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Od středy 14. 10. 2020 byly obědy všem dětem odhlášeny a v případě zájmu je nutné obědy znovu přihlásit. Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích.

Děkujeme za pochopení.

 

ORGANIZACE VÝUKY OD 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání na 1. i 2. stupni základní školy. Žáci budou zůstávat doma a povinně se zúčastňují výuky distanční formou v prostředí MS Teams dle rozvrhu své třídy.
1. a 2. třídám bude práce zadávána přes Bakaláře.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají od čtvrtka 15. 10. možnost přijít na oběd do školní jídelny v době od 11:15 do 13:00 hod. Na středu byl oběd všem odhlášen, v případě zájmu o docházení na obědy si stravu na další dny přihlaste přes strava.cz. Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích.
Žáci 8. a 9. tříd, kteří ke stravování byli přihlášeni, mají oběd přihlášený i ve středu 14. 10. 2020 a oběd jim bude v tento den vydán ve stávajícím čase od 11:00 do 11:40 hod.

26. 10. a 27. 10. 2020 budou vyhlášeny jako dny volna, na ně navazuje 28. 10. státní svátek a následně 29. 10. a 30. 10. 2020 podzimní prázdniny.

V případě změn sledujte informace na webových stránkách školy a v systému Bakaláři.

Děkujeme za pochopení
vedení ZŠ a MŠ L. Kuby

ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorách školy.

Toto opatření se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy mimo společných prostor školy.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ L. Kuby v rámci prevence COVID - 19

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY A DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 8. a 9. 4. 2021.
zápisy

Zápisy do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 3. a 4. 5. 2021.
zápisy

Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.