ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  O nás ZŠ – aktuality MŠ – aktuality Družina – aktuality

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST v době uzavření škol
PONDĚLÍ 8.00 – 10.00
STŘEDA 8.00 – 10.00

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

Žáci, kteří docházejí během distanční výuky na obědy do školní jídelny, do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Docházet na obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Od středy 14. 10. 2020 byly obědy všem dětem odhlášeny a v případě zájmu je nutné obědy znovu přihlásit. Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích.

Děkujeme za pochopení.

 

ORGANIZACE VÝUKY OD 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání na 1. i 2. stupni základní školy. Žáci budou zůstávat doma a povinně se zúčastňují výuky distanční formou v prostředí MS Teams dle rozvrhu své třídy.
1. a 2. třídám bude práce zadávána přes Bakaláře.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají od čtvrtka 15. 10. možnost přijít na oběd do školní jídelny v době od 11:15 do 13:00 hod. Na středu byl oběd všem odhlášen, v případě zájmu o docházení na obědy si stravu na další dny přihlaste přes strava.cz. Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích.
Žáci 8. a 9. tříd, kteří ke stravování byli přihlášeni, mají oběd přihlášený i ve středu 14. 10. 2020 a oběd jim bude v tento den vydán ve stávajícím čase od 11:00 do 11:40 hod.

26. 10. a 27. 10. 2020 budou vyhlášeny jako dny volna, na ně navazuje 28. 10. státní svátek a následně 29. 10. a 30. 10. 2020 podzimní prázdniny.

V případě změn sledujte informace na webových stránkách školy a v systému Bakaláři.

Děkujeme za pochopení
vedení ZŠ a MŠ L. Kuby

ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorách školy.

Toto opatření se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy mimo společných prostor školy.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ L. Kuby v rámci prevence COVID - 19

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY A DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 8. a 9. 4. 2021.
zápisy

Zápisy do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 3. a 4. 5. 2021.
zápisy

Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.