ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  O nás Základní škola Mateřská škola Družina

Zápis do MŠ 2020

Zápis do MŠ 2020
Máme 17 volných míst. 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 6. 4. 2020 - 30. 4. 2020, elektronická registrace na adrese: 

https://zapismscb.c-budejovice.cz/ 

Pokud nemůžete žádost podat elektronicky, je nutné se telefonicky objednat u ředitelky školy tel. 603 829 212. Elektronická žádost bude s Vámi podána dne 23.4.2020 v dohodnutém čase.  

Termín zápisu 4.5.- 5.5. 2020 – doručení přihlášky do MŠ 

Vzhledem k mimořádným opatřením organizujeme zápisy bez osobní přítomnosti dětí v MŠ. 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

– do datové schránky školy 
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
– poštou  pokud bude žádost zasílána poštou, je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem, který ale je jen při doporučeném podání)
– ve škole bude schránka, kam můžete přihlášku včetně potřebných příloh vložit, potvrzení o přijetí přihlášky Vám bude zasláno emailem, který vyplňujete v přihlášce.
Schránka bude k dispozici v budově ZŠ, vchod v ulici L. Kuby
4.5.2020 10:00 hod.  14:30 hod.
5.5.2020 9:00 hod. – 11:00 hod.  

Potřebné přílohy: 

Kopie rodného listu, nemusí být úředně ověřena. 

Doložení řádného očkování dítěte. Pokud lékař potvrdí zdravotní stav na jiném formuláři, než je součástí přihlášky – např. zašle rodiči elektronicky i tento doklad bude brán za platný.  

Na dalších možnostech se domluvte s ředitelkou školy.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

Dne 25. 05. 2020 bude možné v době od 10:00 hod.– 12:00 hod.
po předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu.  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné dne 05. 06. 2020.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly dálkovým přístupem na webových stránkách.  

Žádáme rodiče, aby nadále sledovali informace o přijímacím řízení. Dle situace může docházet ke změnám. 

ZÁPISY - Přijímání dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021
MŠMT vydalo opatření k zápisům do ZŠ na rok 2020/2021 – web MŠMT

Termín podání přihlášek na portálu http://zapiszscb.c-budejovice.cz se prodlužuje do 10.4. 2020

Veškeré přihlášky  (i v elektronické podobě) škola přijímá až v době přijímacího řízení – 16.4. a 17. 4.

Termín zápisu (podání vytištěných přihlášek) ve škole

16.4. 2020 13.00 hod. – 17.00 hod.

17.4. 2020 9.00 hod. – 13.00 hod.

Podání žádosti:

Vzhledem k mimořádným opatřením organizujeme zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ve škole bude schránka, kam můžete přihlášku včetně všech potřebných příloh vložit. Rodný list postačí doložit jeho prostou kopií, nemusí být úředně ověřen.

Další možnost je vše předat osobně v zápisových místnostech.

Potřebné přílohy:

– kopie rodného listu
– rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku
– v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021 je třeba doporučení PPP a dětského lékaře

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání:

– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
– poštou – zákon u přihlášky nevyžaduje úředně ověřený podpis, rodný list postačí doložit jeho prostou kopií.

V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ.

Pokud bude žádost zasílána poštou, je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem, který ale je jen při doporučeném podání).

Místo zápisu: ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice, vstup z ulice L. Kuby, zápis se koná v přízemí nové budovy

Při rozhodování o přijetí nezáleží na tom, který den přijdete!

V pondělí 11.5. 2020 v době 11.00 do 13.00 hod máte možnost v ředitelně ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č.B. nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro přijetí dítěte do ZŠ.

Těšíme se na Vás

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
S účinností od 16.3. 2020 od 6 00 hod. se z rozhodnutí krizového štábu obce ČB UZAVÍRAJÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  zřizované městem České Budějovice po dobu trvání nouzového stavu.

Od 11. 3. 2020 až do odvolání je základní škola z nařízení vlády ČR UZAVŘENA.
V provozu nebude školní družina ani kroužky pořádané školou. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.
Pro další informace sledujte www stránky školy, veřejnoprávní media.

viz. informace MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

NASTAVENÍ NOVÉHO HESLA V SYSTÉMU BAKALÁŘI
Vážení rodiče,bakaláři

     z důvodu předcházení problémům vyplývajících z propojení systému Bakaláři a Školního programu a zjednodušení přístupu do elektronické žákovské knížky, ať už zde na webových stránkách školy nebo v mobilní aplikaci, došlo k přesunu přístupu do systému Bakaláři (žákovská knížka, omluvenky atd.) mimo Školní program. Odkaz pro přímý přístup najdete v horní liště pod záložkou „INFORMAČNÍ SYSTÉM“ jako „BAKALÁŘI“
     S tímto přesunem je spojena nutnost nastavení si nového hesla pro přístup do systému. Podrobné informace a návod na změnu hesla najdete na níže uvedeném odkazu:
>> ZDE <<
     Pro možnost zaslání zapomenutého hesla musí být zadána e-mailová adresa, která je vedena v Evidenci Bakalářů jako kontaktní.
     V případě potíží s přihlášením kontaktujte e-mailem třídního učitele.
     Školní program bude nadále využíván pro společný přístup do školní pokladny a na objednávání obědů na Strava.cz. Přístup do Školního programu zůstává beze změn.
     Děkujeme za pochopení.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.

ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VÝSKEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 KONANÉHO 4. a 5. 4. 2019

Zápis do 1. tříd školního roku 2019/2020 se bude konat v termínu od 4.dubna do 5.dubna 2019.
Registrování žádostí bude možné od 4.března 2019.
Informace jsou k dipozici:   https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020: 

Ve školním roce 2019/20 plánujeme otevřít 3 první třídy s celkovou kapacitou 66 žáků.

  1. Vydávání přihlášek (žádostí o přijetí):   4. března – 3. dubna 2019
  • Preferujeme: Elektronické zadání přihlášky na internetové adrese

zapiszscb.c-budejovice.cz  a její následné vytištění

  • Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, využijte pomoci odboru školství

(radnice – náměstí Přemysla Otakara II., 3. patro, pí. Pouzarová)

  • Můžete také přijít do naší ZŠ  ve dnech zápisu  4. a 5. 4. 2019 od 14:00 hodin.

Pro získání žádosti  některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce dítěte, které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

  1. Příjem vytištěných žádostí (zahájení správního řízení ):  4. 4. – 5. 4. 2019

Místo zápisu:   ZŠ L. Kuby 48, České Budějovice, vstup z ulice L. Kuby, přízemí nové budovy

 Čtvrtek   4. 4. 2019 :        14:00 – 18:00 hod

Pátek     5. 4.  2019 :         14:00 – 17:00 hod

Zapsány budou děti, které do 31.8. 2019 dovrší 6 let věku a děti, které měly odklad povinné školní docházky. 

(Lze zapsat i děti, které dosáhnou věku  6 let do 31.12. 2019, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení).

Při rozhodování o přijetí nezáleží na tom, který den přijdete!  

Kritéria přijetí:

1)Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (zákon č. 561/2004 Sb).

Překročí-li zájem dětí z obvodu plánovanou kapacitu 1. tříd, bude o přijatých dětech rozhodovat los.

2) Při volné kapacitě budou přijímány i děti z jiných školských obvodů:

  1.    a) mají již na škole sourozence
  2.    b) vzdušná vzdálenost trvalého bydliště dítěte od školy

III. Od  5. 4. 2019 do 2. 5. 2019 bude probíhat přijímací řízení.

Ve středu 24. 4. 2019 v době 10.00 do 12.00 hod máte možnost v ředitelně

nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro přijetí dítěte do ZŠ.

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2019

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2019

Informace jsou k dipozici: http://zapismscb.c-budejovice.cz/prijimaci-rizeni

LETOS PŘIJMEME DO  MŠ 29 DĚTÍ.