DOKUMENTY
Veřejně přístupné dokumenty:
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023 
Střednědobý rozpočet školy – výhled 2019-2021

Školní dokumenty:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ DOKUMENTY
Školní  dokumenty se zobrazí po zadání hesla
Chráněno: Školní dokumenty

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: