Aktuality Provoz ŠD Dokumenty Plány  Kontakty  Fotogalerie

ZVÝRAZNĚNÉ AKTUALITY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče, 

30.6.2022 bude provoz ŠD od 6:00.

Z důvodu zajištění dalšího provozu vás žádáme o spolupráci. Děti obdržely lístečky se žádostí. Prosíme, o sdělení, zda zvažujete v tento den umístění vašeho dítěte do ŠD, popř. v jakém časovém rozmezí. Jídelna vydává obědy pro děti ŠD od 11:00 do 12:00.            

Vyplněný a podepsaný lístek je nutno odevzdat do 27.6.2022.

Děkujeme za spolupráci.

 

Platbu za ŠD na období 09-12/2022 ve výši  920 Kč (platba musí být připsána na účet do 25.6.2022) zasílejte na číslo účtu: 030015-2598735309/0800 VS: 7 zpráva pro příjemce: jméno a třída dítěte.

!!!Bez splnění této podmínky nebude dítě do ŠD přijato!!!

Děkujeme.

KRITÉRIA PRO PŘÍJETÍ DÍTĚTE DO ŠD na školní rok 2022/2023

POZVÁNKA „INDIÁNSKÁ SHOW“

POZVÁNKA „LOUČENÍ SE ŠD“

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ L. KUBY 48
IČO: 60077212

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Turková 
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice
Stanovená kapacita: 210 dětí
Počet oddělení: 7

O NÁS
Školní družina je součástí ZŠ a MŠ. Nachází se z větší části v suterénu staré budovy, která je spojena s ostatními budovami a jídelnou spojovacími chodbami.
Sestává ze čtyř samostatných / přízemí / a dvou společných / 1.patro / tříd, šaten pro 1., 2., 3. a 4. třídu, dívčích a chlapeckých toalet.
Družina má svůj vlastní vchod z ulice K.Lavičky.
Jsou zde umístěny zvonky, v každé třídě je domácí telefon s kamerou zajišťující bezpečné vyzvedávání dětí. Vstupní dveře i šatny jsou otevírány pomocí čipů.
K dispozici ŠD je dětské a školní hřiště, tělocvična, PC učebny, baletní sál a ostatní prostory ZŠ.
V průběhu šk.r. pracuje v ŠD 5 kroužků / turistika, pohybové hry, dovedné ruce, výtvarný, logika a deskové hry /.
Děti mají zajištěný pitný režim. 


Prostory družiny

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Zahájení vyučování středa  1. září 2021
Ředitelské volno pondělí 27. 9. 2021
Podzimní prázdniny středa 27. října a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
Výuka pokračuje od pondělí 3. ledna 2022
Ukončení 1. pololetí pondělí 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny 28. února až 6. března 2022
Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022 (Velký pátek 15. dubna 2022)
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022
Zahájení školního roku 2021/2022 čtvrtek 1. září 2022

 

KROUŽKY 2021/2022
Vyberte, prosím, jeden kroužek hlavní a druhý náhradní (pro případ, že by byl hlavní zcela naplněn). Kroužky nejsou povinné. Kapacita kroužku je maximálně 15 dětí!
ČAS: 13:45 – 15:30

Den Název Vedoucí kroužku
turistika
pohybové hry
dovedné ruce
výtvarný
logika a deskové hry

Vyplněnou přihlášku odevzdají děti své třídní vychovatelce (i) do 
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Kroužky pracují v rámci ŠD bezplatně a pouze v případě, že nedojde k dalším opatřením proti covidu – 19.
Každý zájemce navštěvuje pouze jeden kroužek.

Prosíme o dodržování doby vyzvedávání dětí a nenarušování činnosti kroužků.