ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ L. KUBY 48
IČO: 60077212

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Turková
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice
Stanovená kapacita: 220 dětí
Počet oddělení: 7

Provozní doba:
Po – Pá 6:00 – 8:00       11:40 – 16:30 .
Vyzvedávání dětí od 12:30 do 13:45 a od 15:00 do 17:00

O NÁS
Školní družina je součástí ZŠ a MŠ. Nachází se z větší části v suterénu staré budovy, která je spojena s ostatními budovami a jídelnou spojovacími chodbami.
Sestává ze čtyř samostatných / přízemí / a dvou společných / 1.patro / tříd, šaten pro 1., 2., 3. a 4. třídu, dívčích a chlapeckých toalet.
Družina má svůj vlastní vchod z ulice K.Lavičky.
Jsou zde umístěny zvonky, v každé třídě je domácí telefon s kamerou zajišťující bezpečné vyzvedávání dětí. Vstupní dveře i šatny jsou otevírány pomocí čipů.
K dispozici ŠD je dětské a školní hřiště, tělocvična, PC učebny, baletní sál a ostatní prostory ZŠ.
V průběhu šk.r. pracuje v ŠD 6 kroužků / turistika, pohybové hry, dovedné ruce, taneční, výtvarný a filozofie pro děti /.
Děti mají zajištěný pitný režim. 


Prostory družiny

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

Zahájení vyučování pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019.
Ředitelské volno – provozní důvody čtvrtek 3.ledna, pátek 4. ledna 2019
Výuka pokračuje od pondělí 7. ledna 2019.
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 31. ledna 2019.
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny 4.2. až 10.2.2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna je tzv. ostatním svátkem).
Ukončení druhého pololetí pátek 28. června 2019.
Hlavní prázdniny od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Zahájení školního roku 2018/2019 pondělí 2. září 2019

 

KROUŽKY 2018/2019

Rozdělení do kroužků

Vyberte, prosím, jeden kroužek hlavní a druhý náhradní (pro případ, že by byl hlavní zcela naplněn). Kroužky nejsou povinné. Kapacita kroužku je maximálně 15 dětí!

ČAS: 13:45 – 15:30

Den Název Vedoucí kroužku
Pondělí: VÝTVARNÝ pouze děti 2. – 4. tříd. M. Helebrantová
Úterý: DOVEDNÉ RUCE M.Kobernová, L.Vondráčková
Středa: TURISTIKA ( 13:30 – 16:30) J. Juříček

Vyplněnou přihlášku odevzdají děti své tř.vychovatelce(i) do 8.10.2018. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Kroužky pracují v rámci ŠD bezplatně. Každý zájemce navštěvuje pouze jeden kroužek!!!

Začínáme 15.10.2018

Žádáme o dodržování doby vyzvedávání dětí z kroužků a nenarušování činnosti.
Děkujeme za pochopení.