ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ L. KUBY 48
IČO: 60077212

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Turková 
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice
Stanovená kapacita: 205 dětí
Počet oddělení: 7

Provozní doba:
Po – Pá 6:00 – 8:00       11:40 – 17:00 .
Vyzvedávání dětí od 12:30 do 13:45 a od 15:00 do 17:00

O NÁS
Školní družina je součástí ZŠ a MŠ. Nachází se z větší části v suterénu staré budovy, která je spojena s ostatními budovami a jídelnou spojovacími chodbami.
Sestává ze čtyř samostatných / přízemí / a dvou společných / 1.patro / tříd, šaten pro 1., 2., 3. a 4. třídu, dívčích a chlapeckých toalet.
Družina má svůj vlastní vchod z ulice K.Lavičky.
Jsou zde umístěny zvonky, v každé třídě je domácí telefon s kamerou zajišťující bezpečné vyzvedávání dětí. Vstupní dveře i šatny jsou otevírány pomocí čipů.
K dispozici ŠD je dětské a školní hřiště, tělocvična, PC učebny, baletní sál a ostatní prostory ZŠ.
V průběhu šk.r. pracuje v ŠD 6 kroužků / turistika, pohybové hry, dovedné ruce, taneční, výtvarný a filozofie pro děti /.
Děti mají zajištěný pitný režim. 


Prostory družiny

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Zahájení vyučování pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020.
Výuka pokračuje od pondělí 6. ledna 2020
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny 10.února až 16.února 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020
Ukončení druhého pololetí a vydání vysvědčení pátek 26. června 2020
Ředitelské volno 29.6. a 30.6. 2020
Hlavní prázdniny od středy 1.července do pondělí 31.srpna 2020
Zahájení školního roku 2020/2021  úterý 1. září 2020

 

KROUŽKY 2019/2020
Vyberte, prosím, jeden kroužek hlavní a druhý náhradní (pro případ, že by byl hlavní zcela naplněn). Kroužky nejsou povinné. Kapacita kroužku je maximálně 15 dětí!
ČAS: 13:45 – 15:30

Den Název Vedoucí kroužku
Pondělí: VÝTVARNÝ (pouze 2.-4.třída) M. Helebrantová
Úterý: DOVEDNÉ RUCE M.Kobernová, L.Vondráčková
Středa: ZÁBAVNÉ HRY a LOGIKA L. Líbalová
Středa: MALÝ ČTENÁŘ J. Zelinková
Středa: TURISTIKA ( 13:30 – 16:30) J. Juříček

Vyplněnou přihlášku odevzdají děti své třídní vychovatelce (i) do 30.9.2019.
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Kroužky pracují v rámci ŠD bezplatně.
Každý zájemce navštěvuje pouze jeden kroužek.

Prosíme, o dodržování doby vyzvedávání dětí, a nenarušování činnosti kroužků.              ZAČÍNÁME 7.10.2019