Aktuality Provoz ŠD Dokumenty Plány  Kontakty  Fotogalerie

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ L. KUBY 48
IČO: 60077212

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Turková 
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice
Stanovená kapacita: 210 dětí
Počet oddělení: 7

O NÁS
Školní družina je součástí ZŠ a MŠ. Nachází se z větší části v suterénu staré budovy, která je spojena s ostatními budovami a jídelnou spojovacími chodbami.
Sestává ze čtyř samostatných / přízemí / a dvou společných / 1.patro / tříd, šaten pro 1., 2., 3. a 4. třídu, dívčích a chlapeckých toalet.
Družina má svůj vlastní vchod z ulice K.Lavičky.
Jsou zde umístěny zvonky, v každé třídě je domácí telefon s kamerou zajišťující bezpečné vyzvedávání dětí. Vstupní dveře i šatny jsou otevírány pomocí čipů.
K dispozici ŠD je dětské a školní hřiště, tělocvična, PC učebny, baletní sál a ostatní prostory ZŠ.
V průběhu šk.r. pracuje v ŠD 6 kroužků / turistika, pohybové hry, dovedné ruce, taneční, výtvarný a filozofie pro děti /.
Děti mají zajištěný pitný režim. 


Prostory družiny

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Zahájení vyučování úterý 1. září 2020
Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021.
Výuka pokračuje od pondělí 4. ledna 2021
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 15. února až 21. února 2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021
Ukončení druhého pololetí a vydání vysvědčení středa 30. června 2021
Ředitelské volno pondělí 16. 11. 2020
Hlavní prázdniny od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021
Zahájení školního roku 2021/2022 středa 1. září 2021

 

KROUŽKY 2020/2021
Vyberte, prosím, jeden kroužek hlavní a druhý náhradní (pro případ, že by byl hlavní zcela naplněn). Kroužky nejsou povinné. Kapacita kroužku je maximálně 15 dětí!
ČAS: 13:45 – 15:30

Den Název Vedoucí kroužku
Pondělí: VÝTVARNÝ – ICT (2.-4.třídy) M. Helebrantová
Úterý: DOVEDNÉ RUCE E.Kašpárková
Středa: ZÁBAVNÉ HRY a LOGIKA L. Líbalová
M. Kobernová
Čtvrtek: TURISTIKA -badatel ( 13:30 – 16:30) J. Juříček

Vyplněnou přihlášku odevzdají děti své třídní vychovatelce (i) do 5.10.2020.
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Kroužky pracují v rámci ŠD bezplatně a pouze v případě, že nedojde k dalším opatřením proti covidu – 19.
Každý zájemce navštěvuje pouze jeden kroužek.

Prosíme o dodržování doby vyzvedávání dětí a nenarušování činnosti kroužků.
ZAČÍNÁME 12.10.2020