ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2019

Informace jsou k dipozici: https://zapismscb.c-budejovice.cz/prijimaci-rizeni

LETOS PŘIJMEME DO MŠ 29 DĚTÍ.

Mateřská škola při ZŠ a MŠ L. Kuby 48
IČO: 60077212

Zástupce ředitele ZŠ a MŠ: Mgr. Romana Kábelová
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice

Stanovená kapacita: 70 dětí, 3 třídy

Třídy:
1. třída Berušky
2. třída Žabky
3. třída Myšky

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.
Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.
REŽIM DNE
6:30-8:15 příchod dětí do Mš a volná hra, tělovýchovná chvilka
8:30 osobní hygiena8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:30 pobyt venku, osobní hygiena
11:30-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rádi bychom byli školou, kam budou chodit děti rády. Kde budou cítit pocit bezpečí a radovat se ze svého spokojeného dětství. Kde se budou rozvíjet, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře. Snažíme se o vzájemné propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou. Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti.
Chceme zde vybudovat Mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím více obtížnější propojení se s přírodou a proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení. O uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství. O navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. Dále děti seznamujeme v rámci projektu „Těšíme se do školy“ s technikou- interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd.
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Zahájení vyučování pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019.
Výuka pokračuje od pondělí 7. ledna 2019.
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 31. ledna 2019.
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny 4.2. až 10.2.2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna je tzv. ostatním svátkem).
Ukončení druhého pololetí pátek 28. června 2019.
Hlavní prázdniny od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Zahájení školního roku 2018/2019 pondělí 2. září 2019

2019

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Naše Mateřská škola spolupracuje s ekologickým centrem Cassiopeia – kde děti pomocí ekologických programů nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství. Další spolupráce probíhá se Základní školou- v projektu „Těšíme se do školy“ – kde se děti hravou formou učí s technickými vymoženostmi Základní školy atj,…interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě. Také spolupracujeme s Plaveckou školou, kde se děti každým rokem zdokonalují ve vodních hrách a přípravě na plavecké dovednosti. A nakonec se naše spolupráce obrací k rodičům, kteří jsou nám velice cenným přínosem do našeho vzdělávacího systému.


Více o projektu na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz

KROUŽKY 2018/2019

Kroužek anglického jazyka cena 400 Kč za pololetí zápis probíhá na nástěnce ve školce čtvrtek od 13:15 do 13:45 Kroužek je pro předškoláky Kontakt: Mgr. Dana Pekočová pekocova@zsroznov.cz, tel. 602 100 761
Kroužek německého jazyka cena 400 Kč za pololetí zápis probíhá na nástěnce ve školce pondělí od 12:30 do 13:15 Kroužek je pro děti z M2, M3 Kontakt: Mgr. Pavlína Outlá outla@zsroznov.cz, tel. 386 102 377
Hudební kroužek I. úterý 12:30 – 13:30
Dílničky středa 12:45- 14:00
Hudební kroužek II. čtvrtek 14:30- 15:30

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ ve školním roce 2018/2019 a výše úplaty za stravování