Aktuality Provoz MŠ Dokumenty Stravování Kontakty Fotogalerie

Mateřská škola při ZŠ a MŠ L. Kuby 48

Zástupce pro MŠ: Bc. Iva Schneedorferovámateřská škola
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice

Stanovená kapacita: 70 dětí, 3 třídy

Třídy:
1. třída Berušky
2. třída Myšky
3. třída Žabky

Charakteristika mateřské školy

MŠ

Mateřská škola L. Kuby vznikla v roce 2011 a je samostatnou součástí komplexu budov základní školy. Představuje MŠ s velkými prostory jak interiérů, tak zahrady.

Lokalita mateřské školy je v poklidném prostředí okrajové části města České Budějovice – Rožnov. Díky své poloze stojí mateřská škola na ideálním místě. V dosahu jsou jak kulturní zařízení, tak i možnosti vycházek dětí do přírody.

Školu obklopuje školní zahrada. Je vybavena moderními zahradními prvky. Umožňuje dětem optimální spontánní pohybové vyžití. Zahrada je bohatě využívána během celého roku ke hře, sportovnímu vyžití, relaxaci i odpočinku. Vedle budovy mateřské školy se nachází školní hřiště vhodné na pohybové a míčové hry a také k používání dětských odrážedel a koloběžek.

Mateřská škola disponuje třemi velkými a světlými třídami, které jsou funkčně zařízeny. Jsou vybaveny multifunkčním nábytkem, který se podílí na všestranném rozvoji dětí

Zaměření mateřské školy

MŠ

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Vedeme děti k ohleduplnosti, respektování ostatních lidí a péči o životní prostředí. Chceme, aby každý jedinec pochopil, že je v tomto procesu jedinečný a důležitý. Klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby a zájmy.

Rádi bychom byli mateřskou školou, kam budou děti chodit rády. Cítit se bezpečně, radovat se ze svého spokojeného dětství, rozvíjet se, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře, samostatnosti a soběstačnosti. Snažíme se o propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou.

Chceme zde vybudovat mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím obtížnější propojení se s přírodou, proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení – o uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství, o navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. 

Dlouhodobé cíle

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit pro děti, rodiče a zaměstnance prostředí plné důvěry, jistoty, vzájemného respektu, empatie a bezpečí. Rozvíjet u dětí tělesné, pohybové, manipulační, řečové, jazykové a komunikační dovednosti. Podporovat zdravý vývoj dítěte a vést je k zdravému životnímu stylu. Motivovat děti k aktivnímu poznávání a chuti se vzdělávat.

S kým spolupracujeme
– s  ekologickým centrem Cassiopeia, kde děti nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství
– s Českým nadačním fondem pro vydru
– s plaveckou školou
– se základní školou – v projektu „Těšíme se do školy“– kde se děti hravou formou učí pracovat s technickými vymoženostmi základní školy. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě

Čemu se věnujeme

Po prázdninách ve školce

Školky čas

skolky cas

Po prázdninách zas
nastal školky čas,
hodně jsme se těšili,
dlouho jsme tam nebyli. 

Ve školce se učíme,
hrajeme si, cvičíme,
zpíváme si pro radost,
kamarádů máme dost.

Zdroj: http://vytvarna-vychova.cz/privitani-skolka-kamaradi/

poznávání budovy, jejího okolí a režimu dne mateřské školy, seznamování s novými kamarády a zaměstnanci mateřské školy

Pestrobarevný podzim

Podzimní barvičky

Dovedeš to jako podzim
radovat se z barviček?
Půjčil si je od sluníčka
a posledních kytiček.

Rozdával je trávě, stromům, 
také šípkům na keři,
Ať se dobře kolem dívá,
kdo mi to teď nevěří.

Zdroj: https://www.predskolaci.cz/jak-se-podzim-raduje/7970

podzim

přiblížení změn v přírodě v závislosti na ročním období se zaměřením na podzim, tradice a zvyklosti vztahující se k podzimu

akce v MŠ: Halloween, pečení štrúdlu, Dýňování, Lampionový průvod, výlet do lesa, vycházka do Stromovky, čepicový den

Čarokrásné Vánoce

Vánoční stromeček

vanoce

Na vánoční stromeček pověsíme zvoneček,
a až svíčky zaplanou, srdce spolu zůstanou.
Bim, bam zvoneček, zvoní každý chlapeček.
Bim, bam rolnička, zvoní každá holčička.

Zdroj: https://rikanky.webnode.cz/vanoce/

společné prožívání období adventu, tradice a zvyklosti v ČR a celém světě vztahující se k tomuto období

akce v MŠ: návštěva adventních trhů a Betlému-na náměstí a v katedrále, pečení vánočního cukroví a vánočky, vánoční besídka pro rodiče, výroba dárků pro rodiče, adventní tvoření s rodiči, návštěva Jihočeského muzea, čert a Mikuláš v MŠ s nadílkou pro děti

Zimní pohádka

Zima

zima

Zima, zima, zimička,
pouští bílá peříčka.
Děti si je chytají,
koule si z nich dělají. 

Zavoláme bílé vločky,
přijdou tiše jako kočky,
mrazík bude polku hrát,
můžeš s nimi tancovat.

Zdroj: https://kastanekbystrc.webnode.cz/basnicky/zimni-basnicky/

seznámení dětí s přírodou a životem na Zemi v zimním období, rozvoj poznatků o lidském těle a o zdravém životním stylu

akce v MŠ: sv. Valentýn, karneval, pečení masopustních koblížků, návštěva planetária, Hromnice, výlet do lesa, vycházka do Stromovky

Jarní probuzení

Zvědavé semínko

jaro

Semínko se probudilo,
z hlíny lístek vystrčilo.
Pak hned druhý, také třetí,
milé děti, ten čas letí! 

Semínko se rozesmálo,
ono už je vážně jaro!
Vyndám lístky, vyndám kvítí,
jen ať na ně slunce svítí!

Zdroj: https://www.promaminky.cz/rikadla-a-basnicky/rocni-obdobi-5/zvedave-seminko-4968

pozorování změn v přírodě a života zvířátek v různých ekosystémech

akce v MŠ: návštěva knihovny, závody na dopravním hřišti, návštěva Jihočeského muzea (tradice jara), výlet do Stromovky, barvení vajec, pečení beránka, výroba dárečků ke Dni matek, čarodějnický rej, ponožkový den, zvířátka ze záchranné stanice v MŠ

Voňavé léto

Prázdniny

leto

Školní rok se rychle krátí,
prázdniny jsou na dosah,
dočkáme se odpočinku,
budem hodně cestovat.

Zdroj: https://www.predskolaci.cz/prazdniny-4/19409#more-19409

naladění dětí na blížící se letní prázdniny

akce v MŠ: dětský den, školní výlet, pasování předškoláků, noc ve školce, loučíme se s dětmi a rodiči (odpoledne plné zábavy), kloboukový den, sportujeme v MŠ (sportovní den)

Doplňkové aktivity

Plavecký výcvik: Plavání je určeno pro nejstarší předškolní děti. Je zajištěno v českobudějovickém bazénu, kam s dětmi na plavání docházíme. Výcvik vedou kvalifikovaní trenéři plavání a učitelky vykonávají po dobu výuky dozor. Děti se zde seznamují s vodou a získají základy plavání.

Výuka cizích jazyků: Děti se hravou formou seznamují s cizím jazykem. Tato aktivita je určena dětem od 4 let. Je vedena učitelkou základní školy jednou týdně v odpoledních hodinách.

Zvyšování manuální zručnosti: Děti pracují s papírem, plasty, látkou, přírodninami, učí se malovat, stříhat, řezat, pracovat s nástroji. Aktivita je jednou týdně v odpoledních hodinách.

Logopedická prevence: V rámci preventivní logopedické péče se v MŠ zaměřujeme na děti s vadami řeči. Formou různorodých logop. aktivit se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti, který následně pomáhá ke zlepšení řečových schopností.

Další doplňkové aktivity se zajišťují dle možností MŠ a zájmu dětí.