Mateřská škola při ZŠ a MŠ L. Kuby 48

Zástupce pro MŠ: Bc.  Michaela Zámečníkovámateřská škola
Zřizovatel: Statutární město České Budějovice

Stanovená kapacita: 70 dětí, 3 třídy

Třídy:
1. třída Berušky
2. třída Myšky
3. třída Žabky

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.
Příchod dětí s povinnou školní docházkou je v 8:00 hod.

REŽIM DNE
6:30-8:15 příchod dětí do Mš a volná hra, tělovýchovná chvilkastrom
8:30 osobní hygiena8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:30 pobyt venku, osobní hygiena
11:30-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rádi bychom byli mateřskou školou, kam budou děti chodit rády. Cítit se bezpečně, radovat se ze svého spokojeného dětství, rozvíjet se, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře, samostatnosti a soběstačnosti. Snažíme se o propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou.

Chceme zde vybudovat mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím více obtížnější propojení se s přírodou, proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení – o uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství, o navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. Dále děti seznamujeme v rámci projektu „Těšíme se do školy“ s technikou.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Zahájení vyučování 1.9.2020
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10.2020 (omezený provoz MŠ)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1.2021 (MŠ zavřena)
Pololetní prázdniny 29.1.2021 (omezený provoz MŠ)
Jarní prázdniny 15.2. – 21.2.2021 (omezený provoz MŠ)
Velikonoční prázdniny 1.4.2021 (omezený provoz MŠ)
Hlavní prázdniny od 1.7.2021 (Magistrát města ČB včas určí, které MŠ budou otevřeny)
Třídní schůzky pro rodiče dětí MŠ ZRUŠENO
S KÝM SPOLUPRACUJEME

Naše mateřská škola spolupracuje s ekologickým centrem Cassiopeia, kde děti pomocí ekologických výukových programů nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství. Český nadační fond pro vydru pořádá ekologické vzdělávací programy. I se zvířátky ze záchranné stanice navštěvují MŠ. Dále spolupracujeme s Plaveckou školou, děti se zde každým rokem učí plaveckým dovednostem. Úzká spolupráce probíhá se základní školou – v projektu „Těšíme se do školy“- kde se děti hravou formou učí pracovat s technickými vymoženostmi základní školy. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě. Mateřská škola umožňuje dětem i vzdělávání v oblasti kultury. Každý měsíc k nám dojíždí různí divadelní a hudební animátoři s programem a představeními pro děti předškolního věku.

KROUŽKY 2019/2020
Kroužek anglického jazyka Cena 400kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce ve školce Úterý

12:30-13:15

Kroužek je pro předškoláky Kontakt:
Bc. Valíková Lucie
valikova@zsroznov.cz
tel. 386 102 379
Kroužek logopedie Cena 400 kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce ve školce Středa

12:30-13:15

Kroužek je pro předškoláky Kontakt:
Mgr. Přikrylová Zuzana
prikrylova@zsroznov.cz
tel. 386 102 374
Kroužek tvořivé ručičky Cena 500 kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce ve školce Čtvrtek

14:30-15:30

Kroužek je pro děti ve věku 4-6let Kontakt:
Koubová Martina
koubova@zsroznov.cz
tel. 386 102 374