Vzhledem k tomu, že PROVOZ ŠD 30.6.2021 bude od 6:00 do 13:00 a žáci budou mít možnost využít školní stravování ( oběd v 11:00, je nutno přihlásit), žádám vás o zaslání zprávy, zda v tento den využijete i školní družinu, popř. v jakém…

číst dále

Platbu za ŠD na období     09-12/2021 ve výši  920 Kč  zasílejte na číslo účtu:     030015-2598735309/0800 VS: 7 zpráva pro příjemce: jméno + třída dítěte  platba musí být připsána na účet do   25. 6. 2021              Bez splnění…

číst dále

Na základě dlouhodobé spolupráce s pobočkou JVK Rožnov, byla naší školní družině ZŠ a MŠ L.Kuby, nabídnuta možnost podílet se na vzniku nového projektu – „Družina hrou“. Tuto nabídku vítáme a přijímáme. Všechny družinové děti se budou postupně a opakovaně, v průběhu šk.roku…

číst dále