PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.
Příchod dětí s povinnou školní docházkou je v 8:00 hod.

REŽIM DNE
6:30-8:15 příchod dětí do MŠ a volná hra, tělovýchovná chvilkastrom
8:30 osobní hygiena
8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:30 pobyt venku, osobní hygiena
11:30-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Zahájení vyučování 1.9.2020
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10.2020 (omezený provoz MŠ)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1.2021 (MŠ zavřena)
Pololetní prázdniny 29.1.2021 (omezený provoz MŠ)
Jarní prázdniny 15.2. – 21.2.2021 (omezený provoz MŠ)
Velikonoční prázdniny 1.4.2021 (omezený provoz MŠ)
Hlavní prázdniny od 1.7.2021 (Magistrát města ČB včas určí, které MŠ budou otevřeny)
Třídní schůzky pro rodiče dětí MŠ ZRUŠENO
KROUŽKY 2020/2021
Kroužek logopedie Cena 400 kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce v MŠ Středa

12:30-13:15

Kroužek je pro předškolní děti Kontakt:
Mgr. Přikrylová Zuzana
prikrylova@zsroznov.cz
tel. 386 102 374
Kroužek tvořivé ručičky Cena 500 kč za pololetí Zápis probíhá na nástěnce v MŠ Čtvrtek

14:30-15:30

Kroužek je pro děti ve věku 4-6 let Kontakt:
Koubová Martina
koubova@zsroznov.cz
tel. 386 102 374