PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.
Příchod dětí s povinnou školní docházkou je v 8:00 hod.

REŽIM DNE
6:30-8:15 příchod dětí do MŠ a volná hra, tělovýchovná chvilkastrom
8:30 osobní hygiena
8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:30 pobyt venku, osobní hygiena
11:30-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Zahájení vyučování 1.9.2021
Podzimní prázdniny 27.10. – 29.10.2021 (omezený provoz MŠ)
Vánoční prázdniny 23.12.2021 – 2.1.2022 (MŠ zavřena)
Pololetní prázdniny 4.2.2022 (omezený provoz MŠ)
Jarní prázdniny 28.2. – 6.3.2022 (omezený provoz MŠ)
Velikonoční prázdniny 14.4.2022 (omezený provoz MŠ)
Hlavní prázdniny od 1.7.2022 (Magistrát města ČB včas určí, které MŠ budou otevřeny)
Třídní schůzky pro rodiče dětí MŠ 16. 9. – M3 v 16:00, M2 v 16:15, M1 v 16:30

 

Ve dnech státních svátků je MŠ uzavřena!

KROUŽKY 2020/2021
Kroužek LOGOPEDIE Středa 14:40 – 15:25 hod. Mgr. Zuzana Přikrylová
Kroužek TVOŘIVÉ RUČIČKY Čtvrtek 14:45 – 15:45 hod. Martina Koubová