PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Příchod dětí je individuální, nejlépe však do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program.
Příchod dětí s povinnou školní docházkou je v 8:00 hod.

REŽIM DNE
6:30-8:15 příchod dětí do MŠ a volná hra, tělovýchovná chvilkastrom
8:30 osobní hygiena
8:30-9:00 dopolední přesnídávka
9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh
9:30-11:30 pobyt venku, osobní hygiena
11:30-12:00 oběd, osobní hygiena
12:00-14:00 polední odpočinek
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
Zahájení vyučování čtvrtek  1. září 2022
Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (MŠ uzavřena)
Pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 6. března až 12. března 2023
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023 (Velký pátek 7. dubna 2023)
Hlavní prázdniny od 1. července do 3. září 2023
Třídní schůzky pro rodiče dětí MŠ čtvrtek 15. 9. 2022 – M1 v 16:00, M3 16:15, M2 16:30

 

Ve dnech státních svátků je MŠ uzavřena!

KROUŽKY 2022/2023
Logopedická prevence Úterý 14:40 – 15:25 hod. Mgr. Zuzana Přikrylová
Kroužek TVOŘIVÉ RUČIČKY Středa 14:45 – 15:45 hod. Martina Koubová