Platbu za ŠD na období

   09-12/2023 ve výši 920 Kč

(platba musí být připsána na účet do)

24.6.2023

zasílejte na číslo účtu:

   030015-2598735309/0800

   VS: 7, KS: 0308

zpráva pro příjemce: jméno+tř. dítěte

Platbu odeslat nejdříve 1. června 2023.

Přihlášku odevzdat do 21.6.2023

 

             budoucí 1. třídy