Ředitelství školy reditelstvi(zavináč)zsroznov.cz
Ředitel školy Mgr. Kábelová Romana 386 102 350, 603 829 212 kabelova(zavináč)zsroznov.cz
Zástupce pro ZŠ – 1.stupeň Mgr. Mičanová Ludmila 386 102 352, 603 829 213 micanova(zavináč)zsroznov.cz
Zástupce pro ZŠ – 2.stupeň Mgr. Kramár Milan 386 102 352, 731 676 465 kramar (zavináč) zsroznov.cz
Zástupce pro MŠ Bc. Schneedorferová Iva 386 102 379, 731 171 452 schneedorferova(zavináč)zsroznov.cz
Vedoucí vychovatelka Turková Jana 386 102 371 turkova(zavináč)zsroznov.cz
Vedoucí školní jídelny
Ing. Glaserová Lenka
386 102 356 glaserova(zavináč)zsroznov.cz
Výchovný poradce Mgr. Latková Alena 386 102 357 latkova (zavináč) zsroznov.cz
Koordinátor ŠVP Mgr. Mičanová Ludmila 386 102 352 micanova(zavináč)zsroznov.cz
Protidrogový koordinátor Mgr. Skolková Hana 386 102 375 skolkova(zavináč)zsroznov.cz
Speciální pedagog Mgr. Kloudová Hana 386 102 357 kloudova(zavináč)zsroznov.cz
Sekretářka Ing.  Jochová Renata 386 102 351 jochova(zavináč)zsroznov.cz
Ekonomický úsek Zichová Ivana
Bendíková Václava
Poslová Markéta
386 102 358
386 102 358
386 102 361
zichova(zavináč)zsroznov.cz
bendikova(zavináč)zsroznov.cz
poslova(zavináč)zsroznov.cz

Učitelský sbor

1. stupeň

Mgr. Anderlová Eva anderlova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 5.A
Mgr. Březinová Hana brezinova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 1.B
Mgr. Bučková Renáta buckova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 2.C
Mgr. Čermáková Vladislava cermakova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 2.B
Mgr. Figallová Milada figallova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 4.C
Mgr. Hanousková Ivana hanouskova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 3.B
Mgr. Hejnová Eva hejnova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 2.A
Mgr. Hosnedlová Jitka hosnedlova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 4.B
Mgr. Jakovljevičová Helena jakovljevicova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 1.C
Mgr. Košková Olga koskova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 1.A
Mgr. Latková Alena latkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 5.B
Mgr. Pilečková Irena pileckova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 3.C
Mgr. Šimková Jana simkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 3.A
Mgr. Theinerová Monika theinerova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 4.A
Mgr. Vandasová Hana vandasova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 5.C

2. stupeň

Mgr. Kvitová Taťána kvitova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376 6.B
Mgr. Linduška František linduska (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376 6.A
Mgr. Lintner Marek lintner (zavináč) zsroznov.cz 386 102 369 7.A
Mgr. Mentlík Jan mentlik (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377 9.C
Mgr. Outlá Pavlína outla (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377 7.C
Mgr. Outlý Radek outly (zavináč) zsroznov.cz 386 102 369 8.A
Mgr. Polická Ladislava policka (zavináč) zsroznov.cz 386 102 359 8.B
Mgr. Skolková Hana skolkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 375 9.B
Mgr. Šmídová Blanka smidova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 362 7.B
Mgr. Švecová Dagmar svecova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 353 6.C
Mgr. Švehlová Klára svehlova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 375 8.C
Mgr. Zemková Renata zemkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377 9.A

Netřídní učitelé

Mgr. Broukalová Jana broukalova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363
Mgr. Dolejšová Lenka dolejsova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 353
Mgr. Filipová Alena filipova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376
Ing.  Jochová Renata jochova(zavináč)zsroznov.cz 386 102 351
Mgr. Kacerovská Dagmar kacerovska (zavináč) zsroznov.cz 386 102 362
Bc. Kalivoda Jakub kalivoda (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354
Mgr. Kloudová Hana kloudova(zavináč)zsroznov.cz 386 102 357
Mgr. Kopsová Michaela kopsova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 362
Bc. Kosová Kateřina kosova(zavináč)zsroznov.cz 386 102 377
Mgr. Mísařová Alena misarova(zavináč)zsroznov.cz 386 102 375
PaeDr. Posedělová Marcela posedelova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 367
Mgr. Robauschová Anna robauschova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 353
Bc. Rothbauer Tomáš rothbauer (zavináč) zsroznov.cz 386 102 359
Bc. Schwarz František schwarz (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354
Bc. Šottová Kristýna sottova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 362
Mgr. Zelenková Daniela zelenkova(zavináč) zsroznov.cz 386 102 376

Asistenti pedagoga

 

David Jan david(zavináč) zsroznov.cz 386 102 347
Mgr. Kašpárková Eva kasparkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 355