Ředitelství školy reditelstvi(zavináč)zsroznov.cz
Ředitel školy
Statutární zástupce Mgr. Kábelová Romana 386 102 352, 603 829 212 kabelova(zavináč)zsroznov.cz
Výchovný poradce Mgr. Jandová Libuše 386 102 357 jandova(zavináč)zsroznov.c
Koordinátor ŠVP Mgr. Mičanová Ludmila 386 102 369 micanova(zavináč)zsroznov.cz
Protidrogový koordinátor Mgr. Skolková Hana 386 102 375 skolkova(zavináč)zsroznov.cz
Vedoucí školní jídelny Postlová Daniela 386 102 356 postlova(zavináč)zsroznov.cz
Ekonomka školy Nováková Milada 386 102 358 novakova(zavináč)zsroznov.cz
Sekretářka a tajemnice školy Suchanová Gustava 386 102 351 suchanova(zavináč)zsroznov.cz
Vedoucí vychovatelka Turková Jana 386 102 371 turkova(zavináč)zsroznov.cz
Vedoucí MŠ Mgr. Kábelová Romana 386 102 352, 603 829 212 kabelova(zavináč)zsroznov.cz

Učitelský sbor

1. stupeň

Mgr. Anderlová Eva anderlova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 5.B
Mgr. Březinová Hana brezinova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 3.C
Mgr. Bučková Renáta buckova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 1.C
Mgr. Čermáková Vladislava cermakova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 1.B
Mgr. Figallová Milada figallova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 4.A
Mgr. Hanousková Ivana hanouskova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 2.B
Mgr. Hejnová Eva hejnova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 1.A
Mgr. Košková Olga koskova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 3.A
Mgr. Latková Alena latkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 5.A
Mgr. Machová Lenka machova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 4.C
Mgr. Mičanová Ludmila micanova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 369 5.C
Mgr. Pilečková Irena pileckova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 2.C
Mgr. Šimková Jana simkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 2.A
Mgr. Štádlíková Iva stadlikova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 3.B
Mgr. Theinerová Monika theinerova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 4.B

2. stupeň

Mgr. Adamčíková Petra adamcikova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 359 7.B
Mgr. Kopsová Michaela kopsova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 362 7.C
Mgr. Kvitová Taťána kvitova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376 6.B
Mgr. Kyzourová Eva kyzourova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 361 8.B
Mgr. Lintner Marek lintner (zavináč) zsroznov.cz 386 102 369 7.A
Mgr. Outlý Radek outly (zavináč) zsroznov.cz 386 102 369 8.A
Mgr. Rosenfelderová Lucie rosenfelderova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 375 6.A
Mgr. Skolková Hana skolkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 375 9.B
Mgr. Švecová Dagmar svecova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 359 6.C
Mgr. Švehlová Klára svehlova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 375 8.C
Mgr. Zemková Renata zemkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377 9.A

Netřídní učitelé

Mgr. Broukalová Jana broukalova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363
Mgr. Jandová Libuše jandova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 357
Mgr. Kramár Milan kramar (zavináč) zsroznov.cz 386 102 359
Mgr. Mentlík Jan mentlik (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377
Mgr. Outlá Pavlína outla (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377
Mgr. Pekočová Dana pekocova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354
PaeDr. Posedělová Marcela posedelova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376
Mgr. Šmídová Blanka smidova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376

Asistenti pedagoga

Mgr. Pecha Radim pecha (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354
Helebrantová Markéta helebrantova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 370
Kobernová Markéta kobernova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 360