KROUŽKY VEDENÉ PEDAGOGY ŠKOLY:

Přihlašování na kroužky bude možné od 11. 9. 2023 od 8:00 hod. do 15. 9. 2023. Zahájení většiny kroužků je v týdnu od 18. 9. 2023. Kroužky budou otevřeny v případě, že počet zájemců bude alespoň deset.
Platba na kroužky – přímo na účet Spolku rodičů, informace budou u vedoucích kroužků.

Název Cena za pololetí třída termín vedoucí kroužku
Rybářský (začátečníci, mírně pokročilí, do 15 dětí) 500 Kč 4. – 9. třídy Pá 1345-1500 Mgr. Milan Kramár
Baltík – pokročilí (do 10 dětí)  600 Kč 5. – 8. třídy St 1350-1450 Mgr. Libuše Jandová
Baltík – mírně pokročilí (do 10 dětí)  600 Kč 2. – 4. třídy  St 1500-1600  Mgr. Libuše Jandová
Baltík – začátečníci (do 10 dětí)  600 Kč 2. – 4. třídy St 1350-1450 Mgr. Renata Zemková
Sborový zpěv  500 Kč 2. – 5. třídy St 1345-1500 Mgr. Ladislava Polická
Minivolejbal (do 16 dětí), 2×45 min 1x za 14 dní  Zdarma 4. + 5. třídy Po 1330-1500 Mgr. Alena Bednářová (Mísařová)
Recitačně dramatický 500 Kč 3. – 5. třídy St 1330-1500 Mgr. Dana Plánská
Keramika 700 Kč 3. – 5. třídy Pá 1330-1500 Mgr. Dana Plánská
Fotbal / florbal (do 16 dětí) 500 Kč 4. + 5. třídy St 1330-1430 Mgr. Eva Anderlová
Příprava na cambridgeské zkoušky Starters 500 Kč 4. třídy Út 1300-1345 Mgr. Jana Broukalová
Příprava na cambridgeské zkoušky Flyers (do 15 dětí) 500 Kč 6. – 7. třídy St 1400-1500 Mgr. Markéta Pavlíčková
Příprava na cambridgeské zkoušky KET (do 15 dětí) 500 Kč 7. třída Út 1400-1500 Mgr. Lenka Dolejšová
Příprava na cambridgeské zkoušky PET (do 15 dětí) 500 Kč 8. – 9. třída St 1400-1500 Mgr. Dagmar Kacerovská
Příprava na cambridgeské zkoušky Movers (do 15 dětí) 500 Kč 5. třídy Po 1300-1400 Mgr. Daniela Zelenková
Příprava na přijímací zkoušky M (listopad 2023-duben 2024) 500 Kč 9. třída St 1400-1500 Mgr. Jan Mentlík
Příprava na přijímací zkoušky ČJ (listopad 2023-duben 2024) 500 Kč 9. třída Út 1400-1500 Mgr. Anna Robauschová
Příprava na přijímací zkoušky ČJ (listopad 2023-duben 2024) 500 Kč 9. třída Út 1400-1500 Mgr. Ladislava Polická
Robotika (do 15 dětí) 500 Kč 6. – 9. třída St 1400-1500 Bc. Tomáš Rothbauer

Minivolejbal
Děti z tohoto kroužku vytvoří tříčlenné týmy a během školního roku se postupně zúčastní čtyř turnajů (listopad, leden, březen a květen–červen), které probíhají na ZŠ Oskara Nedbala v Českých Budějovicích v dopoledních hodinách (v době vyučování). Body na každém ze čtyř turnajů se započítávají a na závěrečném turnaji (květen–červen) dojde ke slavnostnímu vyhlášení celého seriálu. Projekt Minivolejbal do škol je určen především pro chlapce, ale v případě zájmu je možné zařadit také děvčata. Projekt sklízí velký úspěch a dětem přináší jak radost, tak i nové dovednosti. 

Rybářský
V našem rybářském kroužku se děti naučí základní dovednosti a znalosti rybářství a základy lovu na položenou, vláčení nebo plavanou. Naším cílem je nejen získat základní dovednosti a znalosti, ale jejich zlepšování, a to i obohacováním se navzájem. Nedílnou součástí kroužku je složení testů znalostí a poznávání ryb a tím i možnost stát se členem rybářského svazu MO číslo 2 a získat povolenku na lov ryb v následujícím kalendářním roce. S rybáři, kteří již mají možnost lovu ryb nás určitě čeká i nějaká ta vycházka k vodě a soutěžní klání.
Keramika
V tomto velmi oblíbeném kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami.
Kroužek keramiky nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér.  V ceně kroužku materiál, elektřina,..
Baltík
Baltík  – výuka programování Baltík je výukový multimediální programovací kreslicí nástroj pro děti a mládež, který rozvíjí rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Pomocí Baltíka se naučíme ovládat počítač a základy algoritmizace a programování. V Baltíkovi budeme vytvářet multimediální příběhy, výukové programy a drobné hry.
Program Baltík si můžete stáhnout z oficiálních stránek autora http://www.sgpsys.com. Licenční údaje obdrží děti na kroužku. Cena kroužku je včetně licence.
YLE Starters, Movers, Flyers
YLE Starters, Movers, Flyers – kroužky s přípravou na cambridgeské zkoušky s mezinárodní platností, cena zkoušky: 1800Kč.
Baltík + robotika
Seznámíme se s programovatelnou robotickou včelkou Bee-botem, která rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost, plánování. Dále se naučíme pracovat s Ozobotem, což je inteligentní programovatelný robot s kolečky a senzorem na barvu. Pomocí fixy a papíru lze robotovi nakreslit dráhu plnou křižovatek a programovat ho pomocí namalovaných barevných příkazů – ozokódů. S dětmi se na kroužku naučíme s ozobotem pracovat, programovat ho a budeme řešit nejrůznější kreativní úkoly. V závěru roku si pohrajeme s mBotem, což je programovatelná robotická hračka. Cílem kroužku je, aby se děti seznámily se základy robotiky a programování a získaly k těmto oborům pozitivní vztah.

DALŠÍ KROUŽKY: organizace, které mají ve škole pronajaté prostory:

ŠKOLA MG A SPORTU - TJ METEOR A SK ELIM TEAM ČESKÉ BUDĚJOVICE
– působí v ZŠ Rožnov již 24 let.   
Shirokan Dojooddíl karate
podrobnosti a cena na webových stránkách společnosti, přihlásit se lze v průběhu celého roku buď před hodinou nebo na emailu: shirokan.dojo@icloud.com
Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ
webové stránky.
Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis,…)
– postaví si Archimedův šroub
– sestaví si atom
– zjistí, jak fungují plíce nebo
– zabaví se u nenewtonovskej kapaliny apod.
Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
– přihláška na stránkách společnosti
Angličtina s rodilým mluvčím Wattsenglish
webové stránky, zde je též možná ONLINE přihláška v sekci „kurzy pro děti“.
Sebeobrana pro děti Krav Maga junior
Nejúčinnější sebeobranný systém pro děti a dorost. Na trénincích vedených zkušeným lektorem naučíme vaše dítě řešit rizikové situace, pomůžeme mu zvýšit sebevědomí, zlepšit komunikační dovednosti a zlepšit fyzickou kondici. Naučí se řešit problémy se svými vrstevníky (např.: problém šikany), ale i vážnější typy ohrožení ze strany dospělých.
Možnost Vaše děti vyzvedávát ze školní družiny. Prosíme o NAHLÁŠENÍ ve školní družině.
Rožnov – ZŠ L. Kuby – malá školní tělocvičnaDěti 6-13 let: úterý od 15:00NÁBOR 12. 9. 2023 od 15:00
Kontakt: Mgr. Aneta Petříková Reizigová, tel.: 776 695 601, email: aneta@kmcb.cz