KROUŽKY VEDENÉ PEDAGOGY ŠKOLY:

Zahájení většiny kroužků je v týdnu od 19. 9. 2022. Kroužky budou otevřeny v případě, že počet zájemců bude alespoň deset.
Platba na kroužky – přímo na účet Spolku rodičů, informace budou u vedoucích kroužků.

Název Cena za pololetí třída termín vedoucí kroužku
Rybářský (začátečníci, mírně pokročilí, do 15 dětí) 500 Kč 2. – 9. třídy Pá 1345-1500 Mgr. Milan Kramár
Keramický kroužek (do 10 dětí)  700 Kč 1. – 5. třídy Út 1330-1500 Mgr. Irena Pilečková
Keramický kroužek (do 10 dětí)  700 Kč 1. – 5. třídy  St 1330-1500  Mgr. Irena Pilečková
Sborový zpěv 500 Kč 3. – 8. třídy St 1345-1500 Mgr. Ladislava Polická
Volejbal (do 15 dětí)
2x45 min 1x za 14 dní
ZDARMA 4. + 5. třídy Po 1330-1500 Mgr. Alena Mísařová
Baltík + robotika (do 10 dětí) 500 Kč 1. + 2. třídy St 1245-1330 Mgr. Libuše Jandová
Baltík   pokročilí 600 Kč 5. – 8. třídy St 1400-1500 Mgr. Libuše Jandová
Baltík (+ robotika dle zájmu, mírně pokročilí) 600 Kč 3. + 4. třídy St 1500-1600 Mgr. Libuše Jandová
Baltík (začátečníci, mírně pokročilí, do 10 dětí) 600 Kč 3. – 5. třídy St 1345-1455 Mgr. Renata Zemková
Příprava na cambridgeské zkoušky Starters 500 Kč 4. třídy St 1250-1350 Mgr. Jana Broukalová
Příprava na cambridgeské zkoušky Movers (do 15 dětí) 500 Kč 5. třídy Po 1300-1400 Mgr. Alena Latková
Příprava na cambridgeské zkoušky Flyers (do 15 dětí) 500 Kč 6. třídy St 1400-1500 Mgr. Alena Latková
Příprava na cambridgeské zkoušky KET (do 15 dětí) 500 Kč 7. třídy St 1400-1500 Mgr. Dagmar Kacerovská
Příprava na cambridgeské zkoušky PET (do 15 dětí) 500 Kč 8., 9. třídy St 1415-1515 Mgr. Alena Filipová
Příprava na přijímací zkoušky M (listopad 2022-duben 2023) 500 Kč 9. třídy Čt 1410-1510 Mgr. Renata Zemková
Příprava na přijímací zkoušky M (listopad 2022-duben 2023) 500 Kč 9. třídy Čt 1410-1510 Mgr. Jan Mentlík
Příprava na přijímací zkoušky ČJ (listopad 2022-duben 2023) 500 Kč 9. třídy St 1400-1500 Mgr. Anna Robauschová
Příprava na přijímací zkoušky ČJ (listopad 2022-duben 2023) 500 Kč 9. třídy St 1400-1500 Mgr. Dagmar Švecová

Rybářský
V našem rybářském kroužku se děti naučí základní dovednosti a znalosti rybářství a základy lovu na položenou, vláčení nebo plavanou.
Naším cílem je nejen získat základní dovednosti a znalosti, ale jejich zlepšování a to i obohacováním se navzájem. Nedílnou součástí je složení testů znalostí a poznávání ryb a tím i možnost stát se členem rybářského svazu MO číslo 2 a získat povolenku na lov ryb v roce 2023. S rybáři, kteří již mají možnost lovu ryb nás určitě čeká i nějaká ta vycházka k vodě a soutěžní klání.
Keramika
V tomto velmi oblíbeném kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami.
Kroužek keramiky nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér.  V ceně kroužku materiál, elektřina,..
Baltík
Baltík  – výuka programování Baltík je výukový multimediální programovací kreslicí nástroj pro děti a mládež, který rozvíjí rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Pomocí Baltíka se naučíme ovládat počítač a základy algoritmizace a programování. V Baltíkovi budeme vytvářet multimediální příběhy, výukové programy a drobné hry.
Program Baltík si můžete stáhnout z oficiálních stránek autora http://www.sgpsys.com. Licenční údaje obdrží děti na kroužku. Cena kroužku je včetně licence.
YLE Starters, Movers, Flyers
YLE Starters, Movers, Flyers – kroužky s přípravou na cambridgeské zkoušky s mezinárodní platností, cena zkoušky: 1700Kč.
Baltík + robotika
Seznámíme se s programovatelnou robotickou včelkou Bee-botem, která rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost, plánování. Dále se naučíme pracovat s Ozobotem, což je inteligentní programovatelný robot s kolečky a senzorem na barvu. Pomocí fixy a papíru lze robotovi nakreslit dráhu plnou křižovatek a programovat ho pomocí namalovaných barevných příkazů – ozokódů. S dětmi se na kroužku naučíme s ozobotem pracovat, programovat ho a budeme řešit nejrůznější kreativní úkoly. V závěru roku si pohrajeme s mBotem, což je programovatelná robotická hračka. Cílem kroužku je, aby se děti seznámily se základy robotiky a programování a získaly k těmto oborům pozitivní vztah.

DALŠÍ KROUŽKY: organizace, které mají ve škole pronajaté prostory:

ŠKOLA MG A SPORTU - TJ METEOR A SK ELIM TEAM ČESKÉ BUDĚJOVICE
– působí v ZŠ Rožnov již 24 let.   
Shirokan Dojooddíl karate
podrobnosti a cena na webových stránkách společnosti, přihlásit se lze v průběhu celého roku buď před hodinou nebo na emailu: shirokan.dojo@icloud.com
Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ
webové stránky.
Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis,…)
– postaví si Archimedův šroub
– sestaví si atom
– zjistí, jak fungují plíce nebo
– zabaví se u nenewtonovskej kapaliny apod.
Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
– přihláška na stránkách společnosti
Angličtina s rodilým mluvčím Wattsenglish
webové stránky, zde je též možná ONLINE přihláška v sekci „kurzy pro děti“.