DOKUMENTY
Veřejně přístupné dokumenty:
Žádost o uvolnění dítěte
Potvrzení o platbě školného

Školní dokumenty:
Vzdělávací program
Školní řád
Provozní řád MŠ
Vnitřní směrnice – stanovení výše úplaty
Vnitřní směrnice – úprava organizace chodu MŠ

ŠKOLNÍ DOKUMENTY

Školní  dokumenty se zobrazí po zadání hesla

Chráněno: Dokumenty MŠ

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: