Office 365 [O365]

ZŠ a MŠ nabízí svým zaměstnancům a žákům produkty od společnosti Microsoft. Všechny níže vypsané benefity naleznete pod svým účtem přiděleným školou.

Jak se přihlásit

Všichni uživatelé se hlásí pomocí jména a hesla, které máte do počítače na škole, s tím že do projektu O365 je nutné se hlásit včetně „@zsroznov.cz“.

Do O365 se hlásíte:

Uživatelské jméno: houzvicka@zsroznov.cz

Heslo: ********

Užitečné odkazy

Rozcestník pro Office 365: https://portal.office.com

Webový email: https://www.zsroznov.cz/mail (alternativa pro: https://outlook.office.com)

Office Pro Plus ke stažení: https://portal.office.com/account/#installs

Minecraft EDU: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/minecraft

Microsoft pro školství: http://aka.ms/skolstvi

Co jsou služby Office 365?

Office 365 je služba Microsoftu, která umožňuje uživatelům snadno pracovat s aktuální verzí softwaru Microsoftu.

Software je nabízen jako webová aplikace nebo jako tzv. klient ke stažení a k instalaci.

Office 365 obsahuje:

 • kancelářský balík Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook)
  • jako webové aplikace Web Apps
  • jako klient ke stažení a instalaci
 • sdílitelné úložiště souborů OneDrive
 • systém sjednocené komunikace, tj.
  • Aplikace Exchange online pro správu pošty, kalendářů, kontaktů, úkolů, poznámek. Každý uživatel má k dispozici prostor o velikosti 100 GB. Poštu a další osobní informace lze prohlížet:
   • z webového prohlížeče (Outlook Web Access – OWA) nebo
   • na počítači nainstalovaným klientem Outlook.
  • Aplikace Teams pro zasílání rychlých zpráv, pro hlasovou či audiovizuální komunikaci mezi uživateli či vysílání a přijímání konferencí včetně záznamu konferencí. V rámci komunikace umožňuje sdílet prezentace, tabule, pracovní plochu včetně možnosti předání jejího řízení.
  • Aplikace SharePoint online pro tvorbu týmových webů (intranetu) firmy a pro interní webové stránky jednotlivých uživatelů.

Licence

ZŠ a MŠ poskytuje pro své zaměstnance a žáky bezplatné licence Office 365  a Office Pro Plus včetně Web Apps (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) a to jak na Vašem počítači, mobilu nebo na webu.

Co tím získáte?

 • Exchange
  • pošta
   • Každý uživatel má k dispozici schránku o velikosti 100 GB.
   • Snadné přijímaní, odesílání a zpracování pošty na mobilních zařízeních, např. na chytrých mobilech (platí pro iPhone, Android, Windows Phone a další).
   • Poštu je možné používat z jakéhokoliv počítače i bez instalace klienta Outlook a to prostřednictvím Outlooku Web Access (OWA).
   • V nové e-mailové zprávě v poli Komu, se nabízí po zápisu jména adresáta (a klepnutí na tlačítko Kontrola jmen)
   • Možnost využít skupin uživatelů, prozatímně jsou skupiny naplněny jednorázově dle IS Moggis. Je tak možné napsat najednou zprávu např. studentům vybrané skupiny.
   • Zobrazování pošty v tzv. konverzacích – vláknech se stejným předmětem zprávy. Není třeba vyhledávat navazující zprávy.
   • Snadné zpracování pošty např. barevnými kategoriemi či příznaky promítanými do termínovaných úkolů.
   • Možnost automatizovaného zpracování pošty, např. automatický přesun nabídek e-shopů do stanovené složky.
   • Možnost delegování pošty jinému uživateli pro čtení či zpracování pošty.
  • kalendáře
   • Osobní kalendáře s barevným odlišením kategorií událostí.
   • Možnost plánování schůzky s ostatním uživateli s využitím jejich kalendářů.
   • Možnost vzájemného zpřístupnění kalendářů včetně detailů událostí bez sdílení soukromých událostí.
  • úkoly
   • Možnost seznamu úkolů z přijatých poštovních zpráv.
   • Možnost sdílení a sledování úkolů.
 • Skype for Buseness / Teams
  • Zobrazování stavu uživatele (online, zaneprázdněn, pryč, není k dispozici) ve všech aplikacích sjednocené komunikace (klient Outlook, OWA, Skype, SharePoin).
  • Elektronické konzultace.
  • Vzdálené schůzky studentů formou konferencí.
  • Online přednášky
 • SharePoint + OneDrive
  • Každý uživatel má k dispozici úložný prostor o kapacitě 1 až 5 TB
  • Uživatel může mít svůj interní osobní web včetně poznámek a novinek (vnitrofiremní obdoba Facebooku).
  • Uživatel může mít svůj profil, na němž např. uvede, v čem může ostatním poradit.
  • Tvorba týmových webů po zpřístupnění kolekce webů správcem SharePointu.
 • Kancelářský balík Microsoft Office
  • Balík obsahuje všechny aplikace Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ap.
  • Možnost instalace až na 5 svých zařízení jako jsou počítač, MAC, notebook, tablet …
  • Vždy je možno využívat nejaktuálnější verzi software.
  • Licence je platná po celou dobu studia.
 • Power BI, Teams, Project a další
 • Minecraft Education