Druháci se nechali inspirovat dětmi ze 3.třídy a strávili dvě vyučovací hodiny v přírodě. Matematické dovednosti si vyzkoušeli při měření přírodnin. V rámci PČ z nich pak vytvořili obrázek. Český jazyk i prvouku si procvičili na školním pozemku při hledání slov nadřazených…

číst dále

  Praktické matematické úlohy z denního života zaměřené na délku, hmotnost, čas a objem si v pátek vyzkoušeli žáci pátých tříd. Teď už například ví, kolik metrů uběhnou, když při páteční atletické olympiádě poběží tři kola nebo o kolik metrů musí hodit míčkem víc,…

číst dále

DODATEČNÝ  ZÁPIS UKRAJINA 2022 – DOKUMENT –  запис ZŠ Organizace zápisu / Порядок запису: pro děti 1 ročníku / для дітей 1 класів 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. Заяву про зарахування дитини…

číst dále

Žáci si vyzkoušeli roli filmaře. Nejprve si vytvořili svůj fotoaparát z kartonu a ruličky. Poté hledali divočinu na školní zahradě skrze papírový objektiv. Po prozkoumání terénu sestavovali filmové příběhy, které zaznamenávali na papír a následně si je převyprávěli. Více ve fotogalerii. Učení…

číst dále

17.6. si druháci změřili síly ve vybíjené. Turnaj to byl vyrovnaný, a i přes občasné nejasnosti v pravidlech (jsme stále začátečníci ), vše dopadlo výborně. Vyhráli vlastně všichni, protože prokázali férové jednání a snahu řešit konflikty společnou diskusí. Diplomy se rozdávaly takto: Dívky…

číst dále