Během celého školního roku se někteří naši žáci účastnili korespondenční soutěže Baltíkoviny. Řešili samostatně nebo s pomocí vedoucího kroužku 10 úloh a musíme konstatovat, že některé úlohy byly velice obtížné. Přestože někteří žáci a žákyně  nevyřešili všechny úlohy, naučili se mnohé nové…

číst dále

V pátek 17.5. se čtvrťáci zúčastnili v zahradě Biologického centra Na Sádkách Dne rozmanitosti, který byl organizován při příležitosti oslavy Mezinárodního dne biologické  diverzity. V areálu se mohli dozvědět nové informace a zajímavosti týkající se přírody, svoje znalosti si mohli prověřit v praktických činnostech a…

číst dále

V letošním školním roce se naši žáci poprvé účastnili soutěže SCRATCH CUP. Z programovacím jazykem scratch se  krátce seznámili v hodinách IT a chtěli vyzkoušet, jak obstojí v konkurenci   žáků z jiných ZŠ a víceletých gymnázií. Soutěže se účastnilo celkem 211 žáků….

číst dále

I do naší školy už dorazil nejnovější trend – práce s roboty – a to nejen na kroužcích (roboti Lego vedo, Baltík), ale i při výuce. Děti pracují s Ozoboty (řeší matematické i jiné úkoly), s BeeBoty, připravuje se práce v kroužcích…

číst dále