Výdej stravy
1.9.2021 11:00-12:00,
2.9.2021 11:00-13:30,
3.9.2021 11:15-14:00.
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Přihlášení ke stravování pro budoucí prvňáčky
Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby odevzdali  do 19.6. vedoucí školní jídelny  Ing. Glaserové:
– přihlášku na stravování
– peníze na přístupový čip  – nyní od 1.6.21 117 Kč

Přihláška ke stravování

POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

Pokyny pro nové strávníky ZŠ

  1. Strávník přinese vyplněnou přihlášku ke stravování do kanceláře školní jídelny
  2. Strávník si v kanceláři školní jídelny koupí čip (za 117Kč)
  3. Strávník obdrží v kanceláři školní jídelny přístupové údaje na www.strava.cz
  4. Strávník nastaví „povolení k inkasu“ pro účet školní jídelny (dle pokynů v přihlášce)

Platba za stravu se strhává z Vašeho účtu formou inkasa, a to vždy předcházející měsíc (první platba odchází z Vašeho účtu vždy v srpnu – na stravu v září). Prosím, nastavte si tedy na Vašem účtu POVOLENÍ K INKASU pro č. účtu 100196741/0800, platnost od 15.8., žádný variabilní symbol, limit 800Kč.

Platby odcházejí z Vašeho účtu vždy cca k 18.dni v měsíci. Na kontě strávníka (na www.strava.cz) se objeví nedoplatek – tato částka Vám bude stržena z účtu a konto se po načtení výpisu z banky vyrovná.

Po připsání platby na náš účet je strava na následující měsíc automaticky přihlášena (bude přihlášen oběd č.1, objednání oběda č.2 a odhlášky řeší strávník sám).

Jak odhlásit (změnit) stravu:

Na stránkách www.strava.cz – do 13:00 předchozího pracovního dne (přihlašovací údaje obdržíte po odevzdání přihlášky ke stravování v kanceláři školní jídelny)

E-mailem: glaserova@zsroznov.cz – do 13:00 předchozího dne

Telefonicky – 386 102 356 – do 13:00 předchozího dne

V případě 1.dne nemoci je možné odhlásit do 6:00 téhož dne nebo oběd vyzvednout ve školní jídelně v čase 11:15-11:45 (vchod z ul. K. Lávičky)

Strávník je povinen odhlásit stravu v době nemoci (kromě 1.dne, kdy je možné oběd vyzvednout do donesených nádob-vchod z ul. K. Lávičky). Strávník je povinen nahlásit vedoucí školní jídelny ukončení stravování.

Výdej obědů

Výdej obědů probíhá ve školní jídelně denně v čase 11:15-14:00 hodin

Pro vyzvednutí stravy do přinesené nádoby je vyhrazen čas 11:15-11:45(vchod z ul. K. Lávičky) – je možné pouze 1.den nepřítomnosti ve škole. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit.

Pro vyzvednutí oběda u výdejního okénka musíte použít čip, který zakoupíte v kanceláři školní jídelny. Čip není zálohovaný. Cena čipu je 117Kč (platit v hotovosti přesnou částkou).

JÍDELNÍČEK PRO ZŠ
           aktuální jídelníček
ČIPY
čipy nejsou zálohované, nevrací se a nevrací se ani peníze

V případě ztráty čipu bude vydán nový čip za cenu 300 Kč ze starých zásob.

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ
Výdej obědů: od 1115 – 1400 hodin
Výdej obědů pouze pro nemocné žáky od 1115 – 1140 pouze v první den omluvené nepřítomnosti
Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel  (1 pracovní den předem do 13:00 hodin).
Prosíme všechny odcházející žáky, kteří se již nebudou stravovat ve školní jídelně, aby tuto skutečnost oznámili písemně(e-mail) vedoucí ŠJ.
Stravu odhlašují rodiče, čipy se nevrací, nejsou zálohované.
Výjimkou jsou žáci 9. tříd, ti jsou odhlášeni ze stravování automaticky.
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

„Přihlašovat a odhlašovat obědy PŘEDNOSTNĚ na stránkách www.strava.cz – 1 pracovní den předem do 13:00 hodin (přístupové údaje obdrží strávník v kanceláři školní jídelny).
V případě 1. dne nemoci je možné oběd odhlásit tentýž den do 6:00 zprávou na e-mail  glaserova@zsroznov.cz nebo stravu vyzvednout do donesených nádob v čase 11:15 – 11:40 hodin.

CENA STRAVY

Změna od 1.9.2019

Ceny jsou zvyšovány z důvodu neudržitelnosti současných cen při zdražování potravin.

Věková kategorie

žáci 6-10 let Kč 25,-
žáci 11-14 let Kč 27,-
15 let a více Kč 29,-
dospělí Kč 29,-


Mateřská škola

3 – 6 let Kč 22,-
7 let a více Kč 25,-

dopolední přesnídávka : 9 Kč
odpolední svačina:  6 Kč

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vedoucí školní jídelny: Ing Glaserová Lenka Telefon: 386 102 356, 724 781 452
Vedoucí kuchařka: Dudová Ivona
Kuchařky: Mrkvičková Jindřiška
Marková Ladislava
Postlová Daniela
Megová Nikola
Novák Pavel
Pomocné síly: Dubská Milena
Marková Marcela