STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

Žáci, kteří docházejí během distanční výuky na obědy do školní jídelny, do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Docházet na obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Od středy 14. 10. 2020 byly obědy všem dětem odhlášeny a v případě zájmu je nutné obědy znovu přihlásit. Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY
V případě ztráty čipu bude vydán nový čip za cenu 300 Kč ze starých zásob.

V PŘÍPADĚ NEMOCI si lze stravu  vyzvednout pouze první den nemoci od 11 do 11.15 hodin.

Přihlášení ke stravování pro budoucí prvňáčky
Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby odevzdali  do 19.6. vedoucí školní jídelny  p. Postlové:
– přihlášku na stravování
– peníze na přístupový čip  (115 Kč)

 Přihláška ke stravování

Přihlášení ke stravování
Žáci 1. stupně, kteří v závazné přihlášce k  nepovinnému vzdělávání od 25.5. vyplnili, že mají zájem o stravování ve školní jídelně, budou na obědy přihlášeni.

Pokud budou rodiče chtít obědy odhlásit, postup zůstává stejný jako dříve:

Přihlašovat a odhlašovat obědy PŘEDNOSTNĚ– ve ŠKOLNÍM PROGRAMU na kartě „Oběd“ – 2 dny předem do 1355.
Strava se odhlašuje nejpozději do 14.00 předešlého dne na email: postlova@zsroznov.cz
Odhlášky telefonem – pouze výjimečně!!

Středa 11.12.2019 - Společné vaření s Jirkou Křivohlavým
Polévka: Pórková s kapáním
Menu1: Kuřecí plátek s omáčkou z pečených paprik, bramborové pyré, zeleninový salát, čaj ovocný, voda pitná
Menu2: Kančí výpečky s perníkovým knedlíkem, kedlubnové zelí s jablky, čaj ovocný, voda pitná
JÍDELNÍČEK PRO ZŠ
           aktuální jídelníček
ČIPY
čipy nejsou zálohované, nevrací se a nevrací se ani peníze
VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ
Výdej obědů: od 1115 – 1400 hodin
Výdej obědů pouze pro nemocné žáky od 1115 – 1140 pouze v první den omluvené nepřítomnosti
Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel (dva dny předem do 1355).
Prosíme všechny odcházející žáky, kteří se již nebudou stravovat ve školní jídelně, aby tuto skutečnost oznámili písemně(e-mail) vedoucí ŠJ.
Stravu odhlašují rodiče, čipy se nevrací, nejsou zálohované.
Výjimkou jsou žáci 9. tříd, ti jsou odhlášeni ze stravování automaticky.
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Přihlašovat a odhlašovat obědy PŘEDNOSTNĚ – ve ŠKOLNÍM PROGRAMU na kartě „Oběd“ – 2 dny předem do 1355.

Strava se odhlašuje nejpozději do 14.00 předešlého dne na email: postlova@zsroznov.cz

Odhlášky telefonem – pouze výjimečně!!

Pokud se některé jídlo nevaří z důvodu malého počtu porcí, bude tato skutečnost vyznačena na objednávkovém jídelníčku den předem.
CENY OBĚDŮ

Změna od 1.9.2019

Ceny jsou zvyšovány z důvodu neudržitelnosti současných cen při zdražování potravin.

Věková kategorie

žáci 6-10 let Kč 25,-
žáci 11-14 let Kč 27,-
15 let a více Kč 29,-
dospělí Kč 29,-


Mateřská škola

3 – 6 let Kč 22,-
7 let a více Kč 25,-
ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vedoucí školní jídelny: Postlová Daniela Telefon: 386 102 356, 724 781 452
Vedoucí kuchařka: Dudová Ivona
Kuchařky: Mrkvičková Jindřiška
Marková Ladislava
Jakešová Lenka
Megová Nikola
Pomocné síly: Dubská Milena
Kohútová Libuše
Marková Marcela
Haišmanová Iva