AKTUALITA

Všichni žáci základní školy mají 27.11.2023 oběd odhlášen. Žáci, kteří 27.11.2023 budou v družině, ať si prosím, oběd přihlásí zpět přes www.strava.cz nebo email glaserova@zsroznov.cz, nejpozději do pátku 24.11.2023 do 12:00 hodin. Žáci, kteří v družině 27.11.2023 nebudou, nemají v tento den nárok na dotovaný oběd a jídelna pro ně nebude otevřena.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 1.1.2023 bude strávníkům účtována „plná“ cena stravy od 2.dne nepřítomnosti ve školním zařízení.

Ceny školních obědů, v MŠ svačin a přesnídávek, které platí žáci, jsou pouze platba za suroviny, ze kterých se strava připravuje (ostatní náklady hradí škola) – jedná se o tzv. dotované ceny. Pokud žák není přítomen ve školním zařízení nemá dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. nárok na takto dotovanou stravu.

Strávník je POVINEN ODHLÁSIT STRAVU v případě nepřítomnosti ve školním zařízení (odhlášky jsou možné do 12:00 předchozí pracovní den, odhlašujte nejlépe na www.strava.cz nebo emailem na glaserova@zsroznov.cz).

Od 1.1.2023 bude školní jídelna účtovat za neoprávněně objednanou stravu (tj.v době, kdy strávník není přítomen ve školním zařízení) plnou cenu stravy včetně všech nákladů, a to od 2.dne nepřítomnosti, kdy strava zůstane přihlášena.

DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti mateřská škola 3-6 let : přesnídávka 10 Kč přesnídávka 27 Kč
svačina 10 Kč svačina  27 Kč
oběd 25 Kč oběd 50 Kč
DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti mateřská škola 7 let : přesnídávka  10 Kč přesnídávka 27 Kč
svačina 10 Kč svačina  27 Kč
oběd 31 Kč oběd 70 Kč
DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti základní škola 7 – 10 let oběd 31 Kč oběd 70 Kč
Děti základní škola 11 – 14 let oběd 34 Kč oběd 73 Kč
Děti základní škola 15 let a více oběd 37 Kč oběd 76 Kč

Cena bude navýšena zpětně po zjištění, že se jednalo o neoprávněně objednanou stravu, strávník o tom bude informován e-mailem od vedoucí školní jídelny. Navýšení ceny neoprávněně objednané stravy se může projevit na výši stravovacího konta a může způsobit odhlášení následujících dnů v případě, že bude stravovací konto v záporné hodnotě (v dluhu).

V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídelny paní Ing. Lenku Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz, 386 102 356)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Přihlášení ke stravování pro budoucí prvňáčky
Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby odevzdali  do 19.6. vedoucí školní jídelny  Ing. Glaserové:
– přihlášku na stravování
– peníze na přístupový čip  – nyní od  1.3.2023 122 Kč
– čipy nejsou zálohované, nevrací se a nevrací se ani peníze

Přihláška ke stravování

POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

Pokyny pro nové strávníky ZŠ

1. Strávník nastaví „povolení k inkasu“ pro účet školní jídelny (dle pokynů v přihlášce).

2. Strávník přinese vyplněnou přihlášku ke stravování do kanceláře školní jídelny (i v případě, že již dítě navštěvovalo MŠ L. Kuby) do 30. 6. 23 (ve všední den 6:00-14:00).

3. Strávník obdrží v kanceláři školní jídelny přístupové údaje na www.strava.cz.

4. Strávník si v kanceláři školní jídelny koupí čip (za 122 Kč, platba v hotovosti, přesnou částkou).

Platba za stravu se strhává z účtu, který jste vyplnili do „přihlášky ke stravování“, a to formou inkasa, vždy předcházející měsíc (první platba odchází z Vašeho účtu vždy v srpnu – na stravu v září). Prosím, nastavte si tedy na Vašem účtu POVOLENÍ K INKASU pro č. účtu 100196741/0800, platnost nejpozději od 15. 8., žádný variabilní symbol, limit 1000 Kč.

Platby odcházejí z Vašeho účtu vždy cca k 18. dni v měsíci. Na kontě strávníka (na www.strava.cz) se objeví nedoplatek – tato částka Vám bude stržena z účtu a konto se po načtení výpisu z banky vyrovná.

Po připsání platby na náš účet je strava na následující měsíc automaticky přihlášena (bude přihlášen oběd č. 1, objednání oběda č. 2 a odhlášky řeší strávník sám).

Jak odhlásit (změnit) stravu:

Na stránkách www.strava.cz – do 12:00 předchozího pracovního dne (přihlašovací údaje obdržíte po odevzdání přihlášky ke stravování v kanceláři školní jídelny)

E-mailem: glaserova@zsroznov.cz – do 12:00 předchozího pracovního dne

Telefonicky – 386 102 356 – do 12:00 předchozího pracovního dne

Strávník je povinen odhlásit stravu v době nemoci, od 2. dne nepřítomnosti ve škole nemůže školní jídelna poskytovat dotovanou stravu a neodhlášené obědy budou účtovány za plnou cenu (včetně všech nákladů). Strávník je povinen nahlásit vedoucí školní jídelny ukončení stravování.

Výdej obědů

Výdej obědů probíhá ve školní jídelně denně v čase 11:15-14:00 hodin

Pro vyzvednutí oběda u výdejního okénka musíte použít čip, který zakoupíte v kanceláři školní jídelny. Čip není zálohovaný. Cena čipu je 122 Kč (platit v hotovosti přesnou částkou).

V případě nemoci je možné oběd vyzvednout ve školní jídelně v čase 11:15-11:40 (vchod z ul. K. Lávičky). Od 2. dne nemoci je strávník povinen stravu odhlásit. Neodhlášené obědy budou účtovány za plnou cenu (včetně všech nákladů).

JÍDELNÍČEK PRO ZŠ
           aktuální jídelníček

 

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ
Výdej obědů: od 1115 – 1400 hodin
Výdej obědů pouze pro nemocné žáky od 1115 – 1140 . (vstup do školní jídelny z ul. K. Lávičky)
Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel  (1 pracovní den předem do 12:00 hodin).
Prosíme všechny odcházející žáky, kteří se již nebudou stravovat ve školní jídelně, aby tuto skutečnost oznámili písemně(e-mail) vedoucí ŠJ.
Výjimkou jsou žáci 9. tříd, ti jsou odhlášeni ze stravování automaticky.
Stravu odhlašují rodiče, čipy se nevrací, nejsou zálohované.
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

„Přihlašovat a odhlašovat obědy PŘEDNOSTNĚ na stránkách www.strava.cz – 1 pracovní den předem do 12:00 hodin (přístupové údaje obdrží strávník v kanceláři školní jídelny).
V případě 1. dne nemoci je možné oběd  vyzvednout do donesených neskleněných nádob v čase 11:15 – 11:40 hodin.

CENA STRAVY

Změna od 1.9.2022

Ceny jsou zvyšovány z důvodu neudržitelnosti současných cen při zdražování potravin.

Věková kategorie

žáci 7-10 let Kč 31,-
žáci 11-14 let Kč 34,-
žáci 15 let a více Kč 37,-
dospělí Kč 37,-


Mateřská škola

žáci 3 – 6 let Kč 25,-
žáci 7 let a více Kč 31,-

dopolední přesnídávka : 10 Kč
odpolední svačina: 10 Kč

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vedoucí školní jídelny: Ing Glaserová Lenka Telefon: 386 102 356, 724 781 452
Vedoucí kuchařka: Vojáčková Žaneta
Kuchařky: Mrkvičková Jindřiška
Marková Ladislava
Megová Nikola
Novák Pavel
Pomocné síly: Heřmánková Michaela
Marková Marcela
Zdeňka Irrová