OBĚDY 1.9.2022

Všichni žáci ZŠ mají oběd 1.9.2022 centrálně odhlášen. Pokud si přejete i v tento den oběd odebrat (pokud je dítě v družině nebo si dítě přijde oběd do ŠJ zkonzumovat), prosím o zpětné přihlášení oběda přes www.strava.cz, e-mail glaserova@zsroznov.cz nebo tel.:386102356.

Výdej oběda 1.9.2022 proběhne v čase 10:00-11:00 hodin (děti, které jsou ten den v družině, v čase 11:00-12:00hodin). Z hygienických důvodů není možné odebrat stravu do jídlonosiče!!!

Po 12:00 již není možné 1.9.22 oběd vyzvednout!

Přihlášení ke stravování pro budoucí prvňáčky
Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby odevzdali  do 19.6. vedoucí školní jídelny  Ing. Glaserové:
– přihlášku na stravování
– peníze na přístupový čip  – nyní od  20.4.22 123 Kč
– čipy nejsou zálohované, nevrací se a nevrací se ani peníze

Přihláška ke stravování

POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

Pokyny pro nové strávníky ZŠ

  1. Strávník přinese vyplněnou přihlášku ke stravování do kanceláře školní jídelny
  2. Strávník si v kanceláři školní jídelny koupí čip (za 123 Kč)
  3. Strávník obdrží v kanceláři školní jídelny přístupové údaje na www.strava.cz
  4. Strávník nastaví „povolení k inkasu“ pro účet školní jídelny (dle pokynů v přihlášce)

Platba za stravu se strhává z Vašeho účtu formou inkasa, a to vždy předcházející měsíc (první platba odchází z Vašeho účtu vždy v srpnu – na stravu v září). Prosím, nastavte si tedy na Vašem účtu POVOLENÍ K INKASU pro č. účtu 100196741/0800, platnost od 15.8., žádný variabilní symbol, limit 1000 Kč.

Platby odcházejí z Vašeho účtu vždy cca k 18.dni v měsíci. Na kontě strávníka (na www.strava.cz) se objeví nedoplatek – tato částka Vám bude stržena z účtu a konto se po načtení výpisu z banky vyrovná.

Po připsání platby na náš účet je strava na následující měsíc automaticky přihlášena (bude přihlášen oběd č.1, objednání oběda č.2 a odhlášky řeší strávník sám).

Jak odhlásit (změnit) stravu:

Na stránkách www.strava.cz – do 12:00 předchozího pracovního dne (přihlašovací údaje obdržíte po odevzdání přihlášky ke stravování v kanceláři školní jídelny)

E-mailem: glaserova@zsroznov.cz – do 12:00 předchozího dne

Telefonicky – 386 102 356 – do 12:00 předchozího dne

Strávník je povinen odhlásit stravu v době nemoci (kromě 1.dne, kdy je možné oběd vyzvednout do neskleněných donesených nádob-vchod z ul. K. Lávičky). Strávník je povinen nahlásit vedoucí školní jídelny ukončení stravování.

Výdej obědů

Výdej obědů probíhá ve školní jídelně denně v čase 11:15 – 14:00 hodin

Pro vyzvednutí stravy do přinesené neskleněné nádoby je vyhrazen čas 11:15 – 11:40 (vchod z ul. K. Lávičky) – je možné pouze 1.den nepřítomnosti ve škole. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit.

Pro vyzvednutí oběda u výdejního okénka musíte použít čip, který zakoupíte v kanceláři školní jídelny. Čip není zálohovaný, nevrací se a nevrací se ani peníze. Cena čipu je 123 Kč (platit v hotovosti přesnou částkou).

JÍDELNÍČEK PRO ZŠ
           aktuální jídelníček

 

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ
Výdej obědů: od 1115 – 1400 hodin
Výdej obědů pouze pro nemocné žáky od 1115 – 1140 pouze v první den omluvené nepřítomnosti
Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel  (1 pracovní den předem do 12:00 hodin).
Prosíme všechny odcházející žáky, kteří se již nebudou stravovat ve školní jídelně, aby tuto skutečnost oznámili písemně(e-mail) vedoucí ŠJ.
Výjimkou jsou žáci 9. tříd, ti jsou odhlášeni ze stravování automaticky.
Stravu odhlašují rodiče, čipy se nevrací, nejsou zálohované.
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

„Přihlašovat a odhlašovat obědy PŘEDNOSTNĚ na stránkách www.strava.cz – 1 pracovní den předem do 12:00 hodin (přístupové údaje obdrží strávník v kanceláři školní jídelny).
V případě 1. dne nemoci je možné oběd  vyzvednout do donesených neskleněných nádob v čase 11:15 – 11:40 hodin.

CENA STRAVY

Změna od 1.9.2022

Ceny jsou zvyšovány z důvodu neudržitelnosti současných cen při zdražování potravin.

Věková kategorie

žáci 7-10 let Kč 31,-
žáci 11-14 let Kč 34,-
žáci 15 let a více Kč 37,-
dospělí Kč 37,-


Mateřská škola

žáci 3 – 6 let Kč 25,-
žáci 7 let a více Kč 31,-

dopolední přesnídávka : 10 Kč
odpolední svačina: 10 Kč

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vedoucí školní jídelny: Ing Glaserová Lenka Telefon: 386 102 356, 724 781 452
Vedoucí kuchařka: Dudová Ivona
Kuchařky: Mrkvičková Jindřiška
Marková Ladislava
Megová Nikola
Novák Pavel
Pomocné síly: Dubská Milena
Marková Marcela
Zdeňka Irrová