AKTUALITA

Výdej obědů 28.6.24

Z důvodu zkráceného vyučování  v pátek 28.6.24 budou obědy automaticky ODHLÁŠENY VŠEM žákům ZŠ.

Pokud mají žáci ZŠ zájem 28.6.24 o oběd ze školní jídelny (pokud bude dítě v družině nebo si oběd přijde v době výdeje zkonzumovat do školní jídelny), je nutné jej opět přihlásit (přes www.strava.cz nebo e-mail glaserova@zsroznov.cz).

Výdej obědů:

Družina a zaměstnanci školy:10:30-11:00

Ostatní žáci: 11:00-12:00  (oběd je nutné konzumovat ve školní jídelně)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 1.1.2023 bude strávníkům účtována „plná“ cena stravy od 2.dne nepřítomnosti ve školním zařízení.

Ceny školních obědů, v MŠ svačin a přesnídávek, které platí žáci, jsou pouze platba za suroviny, ze kterých se strava připravuje (ostatní náklady hradí škola) – jedná se o tzv. dotované ceny. Pokud žák není přítomen ve školním zařízení nemá dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. nárok na takto dotovanou stravu.

Strávník je POVINEN ODHLÁSIT STRAVU v případě nepřítomnosti ve školním zařízení (odhlášky jsou možné do 12:00 předchozí pracovní den, odhlašujte nejlépe na www.strava.cz nebo emailem na glaserova@zsroznov.cz).

Od 1.1.2023 bude školní jídelna účtovat za neoprávněně objednanou stravu (tj.v době, kdy strávník není přítomen ve školním zařízení) plnou cenu stravy včetně všech nákladů, a to od 2.dne nepřítomnosti, kdy strava zůstane přihlášena.

DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti mateřská škola 3-6 let : přesnídávka 10 Kč přesnídávka 27 Kč
svačina 10 Kč svačina  27 Kč
oběd 25 Kč oběd 50 Kč
DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti mateřská škola 7 let : přesnídávka  10 Kč přesnídávka 27 Kč
svačina 10 Kč svačina  27 Kč
oběd 31 Kč oběd 70 Kč
DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti základní škola 7 – 10 let oběd 31 Kč oběd 70 Kč
Děti základní škola 11 – 14 let oběd 34 Kč oběd 73 Kč
Děti základní škola 15 let a více oběd 37 Kč oběd 76 Kč

Cena bude navýšena zpětně po zjištění, že se jednalo o neoprávněně objednanou stravu, strávník o tom bude informován e-mailem od vedoucí školní jídelny. Navýšení ceny neoprávněně objednané stravy se může projevit na výši stravovacího konta a může způsobit odhlášení následujících dnů v případě, že bude stravovací konto v záporné hodnotě (v dluhu).

V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídelny paní Ing. Lenku Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz, 386 102 356)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Přihlášení ke stravování pro budoucí prvňáčky
Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby odevzdali  do 19.6. vedoucí školní jídelny  Ing. Glaserové:
– přihlášku na stravování
– peníze na přístupový čip  – nyní od  1.3.2023 122 Kč
– čipy nejsou zálohované, nevrací se a nevrací se ani peníze

Pokyny pro nové strávníky ZŠ

Přihláška ke stravování

JÍDELNÍČEK PRO ZŠ

 

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ
Výdej obědů: od 1115 – 1400 hodin
Výdej obědů pouze pro nemocné žáky od 1115 – 1140 . (vstup do školní jídelny z ul. K. Lávičky)
Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel  (1 pracovní den předem do 12:00 hodin).
Prosíme všechny odcházející žáky, kteří se již nebudou stravovat ve školní jídelně, aby tuto skutečnost oznámili písemně(e-mail) vedoucí ŠJ.
Výjimkou jsou žáci 9. tříd, ti jsou odhlášeni ze stravování automaticky.
Stravu odhlašují rodiče, čipy se nevrací, nejsou zálohované.
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

„Přihlašovat a odhlašovat obědy PŘEDNOSTNĚ na stránkách www.strava.cz – 1 pracovní den předem do 12:00 hodin (přístupové údaje obdrží strávník v kanceláři školní jídelny).
V případě 1. dne nemoci je možné oběd  vyzvednout do donesených neskleněných nádob v čase 11:15 – 11:40 hodin.

CENA STRAVY

Změna od 1.9.2022

Ceny jsou zvyšovány z důvodu neudržitelnosti současných cen při zdražování potravin.

Věková kategorie

žáci 7-10 let Kč 31,-
žáci 11-14 let Kč 34,-
žáci 15 let a více Kč 37,-
dospělí Kč 37,-


Mateřská škola

žáci 3 – 6 let Kč 25,-
žáci 7 let a více Kč 31,-

dopolední přesnídávka : 10 Kč
odpolední svačina: 10 Kč

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vedoucí školní jídelny: Ing Glaserová Lenka Telefon: 386 102 356, 724 781 452
Vedoucí kuchařka: Vojáčková Žaneta
Kuchařky: Mrkvičková Jindřiška
Marková Ladislava
Megová Nikola
Novák Pavel
Pomocné síly: Brožová Pavlína
Kubíčková Jana
Keťková Naděžda