INFORMACE K PROVOZU ŠD OD 30.11.2020

KROUŽKY 2020/2021
Vyberte, prosím, jeden kroužek hlavní a druhý náhradní (pro případ, že by byl hlavní zcela naplněn). Kroužky nejsou povinné. Kapacita kroužku je maximálně 15 dětí!
ČAS: 13:45 – 15:30

Den Název Vedoucí kroužku
Pondělí: VÝTVARNÝ – ICT (2.-4.třídy) M. Helebrantová
Úterý: DOVEDNÉ RUCE E.Kašpárková
Středa: ZÁBAVNÉ HRY a LOGIKA L. Líbalová
M. Kobernová
Čtvrtek: TURISTIKA -badatel ( 13:30 – 16:30) J. Juříček

Vyplněnou přihlášku odevzdají děti své třídní vychovatelce (i) do 5.10.2020.
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Kroužky pracují v rámci ŠD bezplatně a pouze v případě, že nedojde k dalším opatřením proti covidu – 19.
Každý zájemce navštěvuje pouze jeden kroužek.

Prosíme o dodržování doby vyzvedávání dětí a nenarušování činnosti kroužků.
ZAČÍNÁME 12.10.2020

UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče.
Dodržujte, prosím, pravidla při vyzvedávání dětí ze ŠD. Po zazvonění a nahlášení jména dítěte vyčkejte jeho příchodu venku!!!

Buďte ohleduplní k sobě i ostatním.                                                                                                              Děkujeme. 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
 1.9.2020  –     6:00 – 10:00

PROVOZ ŠD PRO 1.TŘÍDY :
ST    2.9.      6:00 – 8:00      9:45 –17:00
ČT   4.9.      6:00 – 8:00    10:45 – 17:00
PÁ   5.9.      6:00 –  8:00    11:40 – 17:00

PROVOZ OD 2.9.2020  2. – 5. třídy 
06:00 – 08:00                                     11:40 – 17:00

Ranní příchod dětí do ŠD do 7:30

 Vyzvedávání dětí
12:30 – 13:45
15:00 – 17:00

 

Pokyny pro platbu do školní družiny

Vyzvedávání dětí z ODPOLEDNÍ VÝUKY
Vyzvedávání dětí z ODPOLEDNÍ VÝUKY:
– 12:10 – 15:00  
– vchodem ŠD
zvoňte na J.TURKOVOU 
Děkujeme za pochopení. 
Závazná přihláška do školní družiny
VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE online na adresu:                

turkova@zsroznov.cz do 25.5.2020 

přihláška

PLATBA
Informace k platbě za ŠD – období 01-06/2020

Číslo účtu: 030015-2598735309/0800
Var. symbol: 7
Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, třída dítěte
Částka: 1380 Kč
Termín splatnosti:  24.01.2020 

ZADÁNÍ PLATBY PROVEĎTE PROSÍM AŽ PO 1. LEDNU 2020 

POZVÁNKY 2019/2020
MÁME RÁDI ZVÍŘATA – 31.3.2020, v době od 13:45 do 15:00 
KARNEVAL – 27.2.2020, v době od 13:30 do 15:00 
DIVADLO – 19.12.2019, v době od 13:45 do 15:00
DRAKIÁDA – 24.10.2019, v době od 13:45 do 15:00
PROVOZ ŠD
PROVOZ ŠD 2.9.2019      6:00 – 10:00
PROVOZ ŠD PRO 1.TŘÍDY : 
ÚT   3.9.      6:00 – 8:00      9:45 –17:00
ST    4.9.      6:00 – 8:00    10:45 – 17:00
ČT   5.9.      6:00 –  8:00    11:40 – 17:00
PROVOZ OD 3.9.2019  2. – 5. třídy
06:00 – 08:00                                     11:40 – 17:00

Ranní příchod dětí do ŠD do 7:30
Vyzvedávání dětí  12:30 – 13:45 ,  15:00 – 17:00

ROZDĚLENÍ DO ODDĚLENÍ ŠD ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 

Odd.

Vychovatelka

Třída

I.

Líbalová Lenka

         1.A + 2.B (8)

II.

Turková Jana

         1.B + 2.B (7)

III.

Juříček Jakub

         1.C + 2.B (5)

IV.        

Helebrantová Markéta

         2.A + 4.A

V.

Zelinková Jana

 3.A  + 4.B + 5.A,C  

VI.

Kobernová Markéta

         2.C + 3.C (12)

VII.

Vondráčková Lenka

3.B+3.C(5)+4.C+5.B

PLATBA
Informace k platbě za ŠD – období 09-12/2019 

Číslo účtu: 030015-2598735309/0800
Var. symbol: 7
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, třída dítěte
Částka: 920 Kč
Termín splatnosti:  stávající žáci do 17.6.2019
                                      budoucí 1. třídy do 24.6.2019

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠD

Vážení rodiče, kapacita ŠD je provozně omezena.
Vzhledem k velkému zájmu o služby ŠD, jsou vyhlášena  kritéria pro přijetí dětí do ŠD pro školní rok 2019/2020:
1/ upřednostněni budou žáci 1. a 2.tříd
2/ z vyššího ročníku bude žák přijat, pokud má sourozence v 1. či 2.třídě
3/ u dojíždějících žáků z vyšších ročníků ( 3.-5.tř.), budou upřednostněni žáci s nejvzdálenějším místem bydliště 

PODMÍNKY pro přijetí dítěte do ŠD:  !!! S T Á V A J Í C Í   Ž Á C I   !!!
1/ uhrazení platby v daném termínu tj. do 17.6.2019
2/ souhlas  s vyzvedáváním dětí v době 12:30 – 13:45 a 15:00 – 17:00                          
3/ závazné přihlášky je nutno odevzdat nejpozději 24.5.2019!!!

PODMÍNKY pro přijetí dítěte do ŠD:  !!! B U D O U C Í   P R V N Í    T Ř Í D Y    !!!
1/ uhrazení platby v daném termínu tj. do 24.6.2019
2/ souhlas  s vyzvedáváním dětí v době 12:30 – 13:45 a 15:00 – 17:00                          
3/ závazné přihlášky je nutno odevzdat nejpozději do 21.6.2019!!!  

POZVÁNKY 2018/2019
Loučení se školním rokem  ve ŠD  Školní dvůr  26.6.2019  v době od  16:30 do20:30  Podepsané balíčky s vuřty si děti přinesou ráno do lednice ŠD!!!    Děkujeme za celoroční spolupráci, přejeme krásné prázdniny.
DEN DĚTÍ V ŠD – PIRÁTSKÁ SHOW  –  3.6. v době od 13.15 do 15.00, vstupné 45 Kč. Kostýmy vítané. Děti, které se nezúčastní, musí být ze ŠD  vyzvednuty do 13:45.
Máme rádi zvířata – Den s mým mazlíčkem – 16.5.2019, v době od 13:45 do 15:00
Divadlo Zatoulané vajíčko – 17.4.2019, v době od 13:45 do 15:00
Maškarní rej v ŠD – 21.2.2019, v době od 13:30 do 15:00
Představení v ŠD – Divadlo Okýnko – 20.12.2018, v době od 13:45 do 15:00
ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY – 15.11.2018, v době od 13:45 do 15:30
DRAKIÁDA – 25.10.2018, v době od 13:45 do 15:00
Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci, nařízení vlády ČR a MŠMT sdělujeme následující informace k provozu školní družiny s platností od 30.11.2020
Na základě dlouhodobé spolupráce s pobočkou JVK Rožnov, byla naší školní družině ZŠ a MŠ L.Kuby, nabídnuta možnost podílet se