POZVÁNKY 2019/2020
MÁME RÁDI ZVÍŘATA – 31.3.2020, v době od 13:45 do 15:00 
KARNEVAL – 27.2.2020, v době od 13:30 do 15:00 
DIVADLO – 19.12.2019, v době od 13:45 do 15:00
DRAKIÁDA – 24.10.2019, v době od 13:45 do 15:00
POZVÁNKY 2018/2019
Loučení se školním rokem  ve ŠD  Školní dvůr  26.6.2019  v době od  16:30 do20:30  Podepsané balíčky s vuřty si děti přinesou ráno do lednice ŠD!!!    Děkujeme za celoroční spolupráci, přejeme krásné prázdniny.
DEN DĚTÍ V ŠD – PIRÁTSKÁ SHOW  –  3.6. v době od 13.15 do 15.00, vstupné 45 Kč. Kostýmy vítané. Děti, které se nezúčastní, musí být ze ŠD  vyzvednuty do 13:45.
Máme rádi zvířata – Den s mým mazlíčkem – 16.5.2019, v době od 13:45 do 15:00
Divadlo Zatoulané vajíčko – 17.4.2019, v době od 13:45 do 15:00
Maškarní rej v ŠD – 21.2.2019, v době od 13:30 do 15:00
Představení v ŠD – Divadlo Okýnko – 20.12.2018, v době od 13:45 do 15:00
ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY – 15.11.2018, v době od 13:45 do 15:30
DRAKIÁDA – 25.10.2018, v době od 13:45 do 15:00
Nabízíme krizovou pomoc a základní sociální poradenství zdarma pro všechny, kteří se starají o děti. Ať už jsou to rodiče,
8:45 – 17:00 Všem dětem bude zajištěn oběd, který je nutno přihlásit:                                     www.strava.cz Rovněž je nutno přihlásit tento den
„LETNÍ VYCHÁZKA se zmrzlinou“  28.6. 2023            13:45  S sebou: svačina, pití, peníze na zmrzlinu. V případě nepříznivého počasí proběhne zábavné odpoledne v areálu
Vážení rodiče,  30.6.2023 bude provoz ŠD od 6:00.  Z důvodu zajištění dalšího provozu vás žádáme o spolupráci. Děti obdržely lístečky se
Platbu za ŠD na období    09-12/2023 ve výši 920 Kč (platba musí být připsána na účet do)       17.6.2023
Platbu za ŠD na období    09-12/2023 ve výši 920 Kč (platba musí být připsána na účet do) 24.6.2023 zasílejte
Kritéria pro přijímání dětí do ŠD pro školní rok 2023/2024 Vážení rodiče, kapacita ŠD je 210 žáků. Vzhledem k velkému
Vážení rodiče,   z důvodu konání „MAŠKARNÍHO REJE“ ve školní družině dne 22.2.2023, bude možno vyzvednout  odpoledne vaše dítě v čase 15:15
Vážení rodiče, Divadelní představení „Kouzelná Truhlička“ se z technických důvodů přesouvá na pondělí 19.12.2022 v čase 13:45-15:00. Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče, Dne 19.12.2022 dojde z technických důvodů k omezení odpoledního provozu ve školní družině. Děti bude možno vyzvednout do  16:30.
Vážení rodiče. Uhraďte, prosím, částku 1.380Kč (leden–červen 2023) na číslo účtu:  030015-2598735309/0800, variabilní symbol: 7  do zprávy uveďte jméno,  třídu
Vážení rodiče a žáci ŠD,   na den 18.11.2022 je vyhlášené ředitelské volno.  Provoz bude realizován za vzájemné spolupráce ŠD a