POZVÁNKY 2019/2020
MÁME RÁDI ZVÍŘATA – 31.3.2020, v době od 13:45 do 15:00 
KARNEVAL – 27.2.2020, v době od 13:30 do 15:00 
DIVADLO – 19.12.2019, v době od 13:45 do 15:00
DRAKIÁDA – 24.10.2019, v době od 13:45 do 15:00
POZVÁNKY 2018/2019
Loučení se školním rokem  ve ŠD  Školní dvůr  26.6.2019  v době od  16:30 do20:30  Podepsané balíčky s vuřty si děti přinesou ráno do lednice ŠD!!!    Děkujeme za celoroční spolupráci, přejeme krásné prázdniny.
DEN DĚTÍ V ŠD – PIRÁTSKÁ SHOW  –  3.6. v době od 13.15 do 15.00, vstupné 45 Kč. Kostýmy vítané. Děti, které se nezúčastní, musí být ze ŠD  vyzvednuty do 13:45.
Máme rádi zvířata – Den s mým mazlíčkem – 16.5.2019, v době od 13:45 do 15:00
Divadlo Zatoulané vajíčko – 17.4.2019, v době od 13:45 do 15:00
Maškarní rej v ŠD – 21.2.2019, v době od 13:30 do 15:00
Představení v ŠD – Divadlo Okýnko – 20.12.2018, v době od 13:45 do 15:00
ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY – 15.11.2018, v době od 13:45 do 15:30
DRAKIÁDA – 25.10.2018, v době od 13:45 do 15:00
Vážení rodiče a žáci ŠD,   na den 18.11.2022 je vyhlášené ředitelské volno.  Provoz bude realizován za vzájemné spolupráce ŠD a
PROVOZ ŠD 1.9.2022 8:45 – 17:00 Všem dětem bude zajištěn oběd, který je nutno přihlásit: www.strava.cz Rovněž je nutno přihlásit
PROVOZ ŠD 1.9.2021 8:45 – 12:00 Všem dětem bude zajištěn oběd, který je nutno přihlásit: www.strava.cz Rovněž je nutno přihlásit
Vzhledem k tomu, že PROVOZ ŠD 30.6.2021 bude od 6:00 do 13:00 a žáci budou mít možnost využít školní stravování (
Platbu za ŠD na období     09-12/2021 ve výši  920 Kč  zasílejte na číslo účtu:     030015-2598735309/0800 VS: 7 zpráva pro příjemce:
Oznámení pro rodiče stávajících žáků ŠD Vzhledem k situaci spojené s Covid 19, proběhlo vyúčtování platby za pobyt v ŠD
Pouze pro žáky 1. – 3.tříd  6:00 – 8:00         11:40 – 17:00 Vyzvedávání dětí 12:30 – 13:45 a 15:00 –
Vážení rodiče. Vzhledem k současné situaci si vás dovoluji oslovit s prosbou. Žádám vás o vyplnění a zpětné zaslání přihlášky do ŠD
Vážení rodiče.  Uhraďte, prosím, částku 575Kč ( duben – červen 2021 ) na číslo účtu:  030015-2598735309/0800, variabilní symbol: 7 a
Vážení rodiče. Vzhledem k současné situaci stanovuje ředitelka školy dle Vyhlášky MŠMT č.423/2020 poníženou úplatu za ŠD za období 09–12/2020. Žádám
Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci, nařízení vlády ČR a MŠMT sdělujeme následující informace k provozu školní družiny s platností od 30.11.2020