Pro nastavení nového hesla vybereme v přihlašovacím okně možnost zapomenuté heslo.

Zadáme mailovou adresu, kterou jsme uvedli jako kontaktní adresu (musí být zadána v modulu Evidence).

bakalari prihlaseni

Pokud není v modulu Evidence mailová adresa nalezena nebo není vygenerováno přihlašovací jméno, jsme o tom informováni

bakalari prihlaseni

Pokud je mailová adresa uvedena u více žáků (rodičů), vybereme, kterého se změna hesla týká, a použijeme tlačítko Poslat mail. Můžeme se vrátit Zpět do zadání mailové adresy nebo celou akci Stornovat.

bakalari prihlaseni

Na vybranou mailovou adresu je odeslán mail s instrukcemi o změně hesla.

bakalari prihlaseni

Po zadání webové adresy z mailové zprávy do prohlížeče jsme vyzváni k zadání nového hesla.

bakalari prihlaseni

Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.

bakalari prihlaseni