GRANTY A PROJEKTY 

 

Digitalizujeme školu

digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
prevence digitální propasti pro základní školy, střední školy a konzervatoře

Povinná publicita

Digitalizujeme školu

digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
prevence digitální propasti pro základní školy, střední školy a konzervatoře

Povinná publicita

Digitalizujeme školu

digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
prevence digitální propasti pro základní školy, střední školy a konzervatoře
digitální učební pomůcky přednostně pro základní školy a gymnázia

Povinná publicita

Digitalizujeme školu

digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
distanční výuka – vybavení digitálními technologiemi pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií

Povinná publicita

Operační program Jan Amos Komenský

OP JAK

Šablony IV na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, ČB

Naše škola se zapojila do OP JAK: Operační program Jan Amos Komenský

Více informací naleznete zde: OP JAK

 

 

 

KROUŽKY PRO JIHOČESKÉ DĚTI 

jihocesky kraj barevne

KROUŽKY PRO JIHOČESKÉ DĚTI

Naše škola se stala partnerem projektu „KROUŽKY PRO JIHOČESKÉ DĚTI“.

Více informací naleznete na webu:

https://krouzkyprojihocechy.cz

 

 

OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI

jihocesky kraj barevne

OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI

Naše škola se stala partnerem projektu „OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI“.

Více informací naleznete na webu: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Povinná publicita

 

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

jihocesky kraj barevne

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME informace 16.11.2022 , další informace v Bakalářích školy
Naše škola se přihlásila do projektuMY V TOM JIHOČECHY NENECHÁMEPODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽEJak požádat o podporu
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

doudovani

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Šablony III na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB

Reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020753

Období realizace:    1. 9. 2021 – 30. 06. 2023

sablony3

Šablony III na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB
Reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020753
Období realizace:    1. 9. 2021 – 30. 06. 2023
Třetí projekt šablon je zaměřen na společné vzdělávání žáků základní školy. V rámci projektu bude výuka na základní škole zkvalitněna prostřednictvím doučování určeného pro žáky ohrožené školním neúspěchem v různých vyučovacích předmětech a prostřednictvím tematických projektových dnů realizovaných ve škole za spolupráce odborníka z praxe.Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 02_20_080 – Šablony III – mimo hlavní město Praha.
ŠABLONY II NA ZŠ A MŠ, L.KUBY 48, ČB
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012063
šablony
ŠABLONY II NA ZŠ A MŠ, L.KUBY 48, ČB
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012063
Období realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021
Navazující projekt v rámci výzvy „šablony II“ je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání v ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice zejména s ohledem na děti ohrožené školním neúspěchem.
V rámci projektu je financováno odborné působení školního asistenta a školního speciálního pedagoga v rámci MŠ, ZŠ i školní družiny, zavedení ICT vybavení do vzdělávání, dále jsou realizovány aktivity doučování žáků a volnočasové kluby (badatelský, klub zábavné logiky a deskových her), určené pro zájemce z řad žáků školy, a tematicky zaměřené projektové dny mimo prostředí školy s cílem rozvoje osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektem je podpořen i rozvoj a kompetence pedagogických pracovníků vzájemnou spoluprací i sdílením zkušeností s pedagogy jiných škol.Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha.
Šablony 2017 na Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

šablony

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I : Šablony 2017 na Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/ 0004799
Projekt si klade za cíl rozvíjet a podporovat tyto oblasti: 
1. personální podpora v MŠ = školní asistent
2. DVPP MŠ
3. Školní asistent ZŠ
4. Školní speciální pedagog
5. DVPP ZŠ = čtenářská a matematická gramotnost, inkluze
6. Tandemová výuka
7. CLIL ve výuce na ZŠ
8. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
9.Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
10. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_ ČtG
Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č. B.
modernizace učebny
Na Základní škole a Mateřská škole, L.Kuby 48, České Budějovice probíhá realizace projektu: “Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L.Kuby 48, Č.B.“, reg.č.: CZ.1.14/2.4.00/34.03257, který byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách
rozvoj počítačové gramotnosti
Operační program VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0200
Tvořivá matematika 2014/2015 Partnerský projekt s příjemcem IDV,o.p.s.Praha 8.
Cílem projektu je podpořit rozvoj kompetencí učitelů v oblasti čtenářské, matematické a počítačové gramotnosti.
Období realizace: školní rok 2014/2015
plakat s
plakat s
projekt   č. 298 Společný jazyk – společná budoucnost

Plakát – kurz němčiny
KURZ NĚMČINY podrobněji

TIB TIB TVOŘIVÁ INFORMATIKA S BALTÍKEM
projekt moderní výuky programování
MLADÍ VÝVOJÁŘI
„Chlapecký volejbal do škol”
Chlapecký volejbal do škol
počítač ve škole
ctifikat 2019 s
ctifikat 2019 s
fraus
fraus
cert2019 s
cert2019 s