ČÍM JE NAŠE ŠKOLA ZAJÍMAVÁ?

Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky – IT se naši žáci učí  od 3. do 9. třídy.

Děti mají možnost již od 1. třídy navštěvovat kroužky programování v dětském programovacím jazyce Baltík.
Naši žáci dosahují významných úspěchů v soutěžích po celé republice i v zahraničí (přední místa na mezinárodních soutěžích v Polsku)

Podporujeme výtvarné talenty našich žáků,  mnohé práce byly oceněny na různých soutěžích. Výtvarná díla žáků zkrášlují budovu školy, což oceňují mnozí návštěvníci.
Mladší děti pracují s nadšením v kroužku keramiky, který vždy bývá zaplněn brzy po otevření.

V naší škole nabízíme možnost nadstandardního jazykového vzdělávání – v kroužcích se děti připravují na složení zkoušek Cambridge English  – StartersMovers Flyers.
Každoročně na naší škole probíhá  ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC projekt Edison , jehož cílem je multikulturní vzdělávání, kontakt se zahraničními studenty, procvičení konverzace v angličtině, motivace žáků ke zlepšení v angličtině, mezikulturní gramotnost a také získání přátel v zahraničí.

Podporujeme děti v pohybových dovednostech; naši žáci se s úspěchem účastní různých sportovních soutěží – Pohár primátora, atletické závody, McDonald’s Cup, v nichž dosahují významných úspěchů, o čemž svědčí vitrina plná sportovní pohárů. Nejvýznamnějším úspěchem poslední doby je 3. místo v republikovém finále ve čtyřboji.

Na naší škole aktivně pomáháme dětem se specifickými poruchami učení a chování. Ve škole intenzivně pracuje speciální pedagožka, která je v úzkém kontaktu s dětmi,  rodiči, třídními učiteli a s ohledem na individualitu žáků využívá vhodné metody pro nápravu problémů  dětí.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ

Naše škola se nachází na okraji Českých Budějovic. Spojení je zajištěno městskou hromadnou dopravou DP města Českých Budějovic.

Blízké zastávky jsou Antala Staška (linky 2, 5, 7), Nám. Bratří Čapků (linky 5, 7) a Centrum Rožnov (linky 2, 7).

 

Mapa

ZŠ a MŠ L. Kuby 48 sestává z komplexu několika budov, které jsou postupně modernizovány:
Ve třech pavilonech je celkem 27 kmenových učeben, 5 odborných učeben, 4 samostatné třídy školní družiny,  kabinety, knihovna, nově vybavená sociální zařízení a další.
Ve čtvrtém pavilonu jsou 2 tělocvičny s šatnami a sprchami.
V posledním pavilonu se nacházejí prostory mateřské školy.

Kmenové učebny

Odborné učebny

Počítačové pracovny

Kabinety

Jídelna a kuchyně

 

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY

Obec Rožnov byla samostatnou obcí. V roce 1912 zde žilo 525 Němců a 262 Čechů. Děti místních občanů navštěvovaly buď místní školu německou, nebo chodily do školy v Českých Budějovicích. V roce 1912 byla otevřena menšinová Česká soukromá škola obecná v Rožnově.

Po vzniku samostatné ČSR rostl počet obyvatel české národnosti a vznikla potřeba nových školních učeben. V roce 1927 byla otevřena veřejná měšťanská škola. V roce 1940 byla školní budova zabrána německou armádou a třídy rozmístěny po soukromých domech. Po osvobození v květnu 1945 bylo opět zahájeno vyučování v budově. Vládním nařízením ze dne 26.7.1948 byl uzákoněn nový školský zákon č. 196/1948 Sb., kdy byl změněn název na „Střední škola“. Počet dětí se zvyšoval, budova nestačila a proto byly některé třídy umístěny v soukromých domech v Rožnově na 6 místech.

V roce 1969 byly otevřeny nové pavilony školy – učebnový pavilon 2.stupně, učebnový pavilon se školní jídelnou, dvě tělocvičny, školní hřiště a školní zahrada. V roce 1985 byl svépomocí postaven pavilon mateřské školy.

Od 1.1. 1995 je ZŠ právním subjektem.

Historie naší školy