Nástup do školy po prázdninách – organizace 1. týdne

Středa  1. 9. 2021 – jedna vyučovací hodina 8:00 – 8:45 hod.
Proběhne  screeningové testování žáků antigenními testy tzv. samoodběrem.
Provoz družiny: 8:45 – 12:00 – je  nutno přihlásit tento den dítě k docházce: turkova@zsroznov.cz do 30.8.2021.
Strava – vydávání obědů: 11.00 – 12.00,  je nutné si oběd na tento den přihlásit na www.strava.cz

2. 9. 2021 je krácené vyučování (1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35).
Družina je v provozu ve standardním režimu.
Strava – vydávání obědů: 11.00 – 13.30

Od 3. 9. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu.

V případě, že žák trpí sezonní alergií, je žádoucí, aby zákonný zástupce dodal potvrzení od lékaře, aby nebyly projevy alergie považovány za příznaky nákazy koronavirem.