Vážení rodiče,

Od 1.9.2021 dochází k navýšení stravného, z důvodu nové úpravy vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. V této úpravě se zvyšují finanční limity. Cena za celodenní stravování se zvyšuje u dětí 3-6 let na 39 Kč, u dětí 7 let na 42 Kč.