Středa 1. 9. 2021 – jedna vyučovací hodina 8:00 – 8:45 hod.
Rodičům žáků 1. tříd je vstup do školy umožněn pouze s ochranou dýchacích cest.
Děti si přinesou aktovku, ve které si odnesou pracovní sešity a dárečky, budou mít roušku.
Provoz družiny: 8:45 – 12:00 – je  nutno přihlásit tento den dítě k docházce: turkova@zsroznov.cz do 30.8.2021.
Strava – je nutné si oběd na tento den přihlásit na www.strava.cz

2. 9. 2021 – děti budou ve škole 2 vyučovací hodiny (do 9:40).
Proběhne  screeningové testování žáků antigenními testy tzv. samoodběrem.
Družina je v provozu:  6:00 – 8:00      9:45 –17:00

3. 9. 2021 – děti budou ve škole 3 vyučovací hodiny (do 10:45).
Družina je v provozu: 6:00 – 8:00    10:45 – 17:00

od 6. 9. 2021– se budeme učit 4 vyučovací hodiny (do 11:40).

Příjemný konec prázdnin a těšíme se na vás 1. září.
Paní učitelky Bučková, Čermáková, Hejnová

V případě, že žák trpí sezonní alergií, je žádoucí, aby zákonný zástupce dodal potvrzení od lékaře, aby nebyly projevy alergie považovány za příznaky nákazy koronavirem.