VÁŽENÍ RODIČE,

ŠKOLA MG A SPORTU při TJ METEOR a SK ELIM TEAM , která působí v ZŠ Rožnov  již 30 let,nabízí pro školní rok 2021/2022 následující sportovní program pro chlapce  :

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY – SPORTOVNÍ  PŘÍPRAVA  A VŠESTRANNOST  cvičení zaměřené na rozvoj   pohyblivosti, míčové hry,  atletická průprava, gymnastická průprava, koordinace,  obratnost, sportovní a pohybové hry…………..

Cvičení bude probíhat po vyučování v prostorách ZŠ Rožnov/2 tělocvičny,  venkovní hřiště a sportoviště/pod vedením kvalifikovaných  a zkušených trenérek.

Cvičit začínáme  od  20.9. 2021  podle rozvrhu, který přihlášené děti obdrží do 15.9. s dalšími organizačními  pokyny.

Platby se provádějí vždy na pololetí nebo celý školní rok.

Zápis + informace:   STŘEDA  8.9. v kabinetu trenérů u  tělocvičny  ZŠ  14.00 – 16.30 hodin

Předběžné přihlášky (viz níže) posílejte e-mailem  nebo je odevzdejte ve dnech zápisu v tělocvičně /kabinet trenérů/

telefony:    602835075   M.Bublíková,   602182724    J.Bláhová      e-mail: monika.bublikova@o2active.cz

Monika Bublíková – hlavní trenérka

              PŘIHLÁŠKA