PROVOZ ŠD 1.9.2021

8:45 – 12:00

Všem dětem bude zajištěn oběd, který je nutno přihlásit:

www.strava.cz

Rovněž je nutno přihlásit tento den dítě k docházce do ŠD:

turkova@zsroznov.cz do 30.8.2021

PROVOZ ŠD PRO 1.TŘÍDY :

ČT   2.9.      6:00 – 8:00      9:45 –17:00

PÁ   3.9.      6:00 – 8:00    10:45 – 17:00

PO   6.9.      6:00 –  8:00    11:40 – 17:00

PROVOZ OD 2.9.2021  2. – 5. třídy

06:00 – 08:00    11:40 – 17:00

 

Ranní příchod dětí do ŠD do 7:30

Vyzvedávání dětí

12:30 – 13:45

15:00 – 17:00