Shoppen im Deutschunterricht

Před jarními prázdninami si žáci a žákyně osmých ročníků v hodinách německého jazyka vyzkoušeli, jak (ne)snadné je vypravit se za nákupy a pořídit si vyhovující kousek.

Osvojili a prakticky si vyzkoušeli základní komunikativní obraty ve vztahu prodávající – zákazník.

Hodiny ozvláštnili i netradičními rekvizitami.

Všem patří velká pochvala!

Pavlína Outlá

fotogalerie