Rozloučení 9.B (2021/2022)

Proslov třídy 9.B

Nečekali jsme, že to uteče tak rychle, ale 9 let je za námi. A teď tu stojíme a loučíme se, jako se loučili všichni před námi.

Před 9. lety jsme na tuto školu přišli jako vyděšení prvňáčci, kteří netušili, co je čeká. A stále to nevíme.

Chtěli bychom poděkovat všem učitelům, kteří se jakkoliv podíleli na našem vzdělání. Především děkujeme paní učitelce Štádlíkové, která nás naučila všem základním dovednostem. Také děkujeme paní učitelce Štěpánové, která nás provedla 4. a 5. třídou.

V 6. třídě se k nám přidali noví spolužáci a také nová třídní paní učitelka Kvitová. Děkujeme jí za obrovskou trpělivost a přátelský přístup.

Po téměř dvou letech distanční výuky jsme přišli do 9.třídy. Začaly přípravy na příjímací zkoušky, na které nás paní učitelka Kvitová a pan učitel Mentlík připravili tak, že jsme se všichni dostali na naše vysněné střední školy.

Za to jim patří obrovský dík.

Přejeme všem budoucím deváťákům úspěšné složení příjímacích zkoušek.

Děkujeme paní ředitelce a paní zástupkyni. Poděkování patří i panu školníkovi, celé kuchyni a paním uklízečkám za péči o nás.

Nikdy nezapomeneme.

Loučí se s Vámi 9.B