Nástup do školy po prázdninách – organizace prvního týdne

Pondělí 4. 9. 2023 – jedna vyučovací hodina 8:00 – 8:45 hod.

Provoz družiny – 8:45 – 17:00 – je nutno dítě tento den k docházce do družiny přihlásit a uvést čas vyzvednutí na email turkova@zsroznov.cz do 31. 8. 2023

Strava – žáci mají možnost si na oběd dojít od 12:00 do 13:30 hod., oběd je nutné na tento den přihlásit na www.strava.cz

Úterý 5. 9. 2023 – krácené vyučování (1. stupeň do 11:40 hod., 2. stupeň do 12:35 hod.)

Provoz družiny je ve standardním režimu.

Strava – vydávání obědů od 11:15 hod.

Od středy 6. 9. 2023 probíhá výuka dle rozvrhu.