NA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ

Exkurze na ZZS patří mezi dětmi k oblíbeným. I letošní páťáci navštívili oblastní středisko ZZS se sídlem v ulici B. Němcové.

Dozvěděli se tam informace týkající se struktury a fungování záchranné služby, dostali do ruky tablet a vysílačku, kterou záchranáři při své práci používají, na resuscitační figuríně si mohli vyzkoušet nepřímou masáž srdce a podívat se do sanitního vozu.

Čas strávený na stanici byl pro děti velice přínosný. Přesto, že údaje týkající se první pomoci a záchrany lidského života si děti ve škole opakovaně připomínají, bylo dobře, že si je zopakovaly prostřednictvím odborníků a v tematicky zaměřeném prostředí.

fotogalerie