DEUTSCH MIT ERFOLG …

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se žákyně 7. ročníku premiérově zúčastnily čtenářské soutěže Jihočeský knihomol – Bücherwurm Südböhmen.

Porota zastoupena rodilými mluvčími z Rakouska i Německa a odborníky na mluvený projev hodnotila nejen správnou výslovnost, ale i plynulost a výraz přednesu z předem vybrané části textu.

Bájná starořecká mytologie z knihy německého spisovatele Franka Schwiegera ICH, ZEUS UND DIE BANDE VOM OLYMP dovedla soutěžící na stupně vítězů.

Kategorie I. – 2. stupeň základní školy – bez ohledu na dobu výuky:

3.místo: Kristýna O.

Kategorie V. – speciální

– bilingvní žáci (= užívající aktivně dvou cizích jazyků) a ti, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech:

1.místo: Eliška F.

Děvčata svými výkony navázala na úspěchy žákyň 9. ročníku v konverzační soutěži, která se konala 14. 2. 2023.

Kategorie ZŠ II. A – žáci 8. a 9. ročníků

6.místo: Karla P.

8.místo: Kristýna P.

 

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezantaci školy!

 

Mgr. Pavlína Outlá

Mgr. Blanka Šmídová

fotogalerie