2.5. Návštěva kostlivce Emila v ZŠ – Myšky

4.5. Vyšetření zraku – Berušky, Žabky, Myšky

9.5. Vyrábíme pro maminky – Žabky

9.-12.5. Projektový týden „Žijeme zdravě“ – Myšky

16.5. Setí hrachu – Berušky

17.5. Školní výlet  „Pohádková kovárna v Selibově“ – Berušky, Žabky, Myšky

18.5. Divadlo Bambini „Popletené pohádky“ – Berušky, Žabky, Myšky

19.5. Soutěž  „Pantomima v Žabkách“ – Žabky

23.5. Květinové tvoření – Berušky

24.5. Fotografování tříd – Berušky, Žabky, Myšky

26.5. Přednáška „Hudební nástroje“ – Žabky, Myšky