DEN VODY
Žáci naší školy se zapojili do projektu „Budějická voda“.
V rámci toho navštívili v pátek 21.3.2024 Hydrobiologický ústav a Ústav půdní biologie a biogeochemie v Českých Budějovicích. Po úvodní krátké prezentaci v učebně, jak se chová voda v krajině, se žáci přesunuli ven. Zde byly pro žáky připraveny stanoviště, kde si mohli určit tvrdost vody, pozorovat a určit pod mikroskopem organismy žijící ve vodě. Zopakovat živočichy žijící ve vodě a její blízkosti. Vyzkoušet vsakování vody u různých druhů půd.