Výlet 3.B Děti ze 3.B se vydaly na dobrodružný výlet s přespáním. Navštívily Dívčí Kámen a pak pěšky došly do cíle ubytování – do Křemže. Během pobytu hrály různé hry, které rozvíjely jejich znalosti i dovednosti. Děti také musely spolupracovat a zodpovědně…

číst dále

  V rámci výuky budoucího času připravili žáci devátých ročníků časovou schránku, která by měla příští generaci přiblížit běžný život „náctiletých“ v roce 2023. Do malé krabičky vložila každá ze zúčastněných tříd pět, jimi nejvyužívanějších  předmětů- např. průkazku na autobus, AirPods, USB, kovové mince…

číst dále

Ve středu 14. 6. se vybraní žáci českobudějovických základních škol  zúčastnili setkání s primátorkou města doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou na radnici, kde byli oceněni za mimořádné výkony v oblasti sportovní, umělecké nebo vědomostní. Z naší školy získalo ocenění 5 žáků:…

číst dále

Vážení rodiče,  30.6.2023 bude provoz ŠD od 6:00.  Z důvodu zajištění dalšího provozu vás žádáme o spolupráci. Děti obdržely lístečky se žádostí. Prosíme, o sdělení, zda zvažujete v tento den umístění vašeho dítěte do ŠD, popř. v jakém časovém rozmezí. Jídelna vydává obědy pro děti…

číst dále

Letošní soutěže Baltie 2023 se zúčastnilo opět několik tísíc dětí převážně z Polska. Z naší školy se do této postupové soutěže zapojilo téměř 60 mladých programátorů, z nichž mnozí se probojovali i do velkého mezinárodního finále (Polsko, Česko, Slovensko). Finálové výsledky našich…

číst dále