Poznávací zájezd do Londýna

Letošní poznávací zájezd do Londýna je již minulostí

Po několika letech, kdy byla tradice výjezdů do Velké Británie přerušena pandemií covid-19, vyrazili na konci května žáci ze ZŠ L. Kuby na poznávací zájezd do Anglie. Pro tuto akci jsme zvolili program výletů v Londýně s pobytem v rodinách v oblasti Purley, která se nachází na jihu metropole. Součástí byla také dopolední výuka angličtiny s certifikovanými lektory. Zájezdu se zúčastnilo celkem 46 žáků a žákyň devátých tříd a dvě žákyně osmého ročníku. Jako pedagogický dozor na cestě děti doprovázeli učitelé František Linduška, Jan Mentlík a Alena Filipová.

Celá akce se vydařila na výbornou, žáci navštívili nejvýznamnější londýnské památky a atrakce, jako jsou například London Eye, Tower Bridge, Madame Tussauds a mnoho dalších. Jazyková výuka se uskutečnila ve třech dnech a byla zakončena předáním certifikátů o absolvování devítihodinového kurzu s certifikovanými lektory pod záštitou British Council. Ti mimo jiné během pobytu shodně poukazovali na vynikající připravenost a vysokou úroveň angličtiny všech účastníků. Jsme přesvědčeni, že z letošního výletu do Anglie si všichni odvážejí krásné vzpomínky a cenné zkušenosti, z nichž budou moci v budoucnu nadále čerpat inspiraci a budou je také motivovat k dalšímu zlepšení jazykových znalostí a dovedností.

fotogalerie

Mgr. František Linduška