Zimní olympijské hry – 1. třídy

V prvních třídách celý týden probíhal projekt Zimní olympijské hry napříč jednotlivými předměty.

Děti se dozvěděly, jak taková olympiáda probíhá, co symbolizují olympijské kruhy, při pracovních činnostech je ve skupinkách vyráběly. Při českém jazyce se naučily psát názvy světadílů, přečetly si něco o historii, seznámily se s olympijskými sporty, které si při tělesné výchově vyzkoušely. V hudební výchově si poslechly olympijskou hymnu, v matematice počítaly góly hokejistům, počet získaných medailí za každou zemi, při prvouce vyhledávaly v tabulce informace o počasí. Celý projekt jsme dokončili na distanční výuce, kdy si děti při výtvarné výchově nakreslily oblíbené sportovce.

fotogalerie 1. A
fotogalerie 1. B
fotogalerie 1.C