VLASTIVĚDNÝ PROJEKT „NÁŠ REGION“ 


Druhé čtvrtletí strávili čtvrťáci pro ně v novém předmětu – vlastivědě – s mapou u ruky. Seznamovali se se základními údaji, které k České republice ze zeměpisného hlediska patří. Procestovali díky tomu celou naši zemi, ale závěrečné shrnující opakování bylo zaměřené pouze na Čechy jižní, tedy místo, které je jim nejznámější.
 

     Téma „Náš region“ zpracovávali v menších pracovních skupinách. Ukázka vybraných prací proběhla společně ve všech čtvrtých třídách, aby měly děti možnost vzájemně porovnat svoje realizované nápady i způsob, jakým prezentovaly jednotlivé výtvory.  

 

Mgr. Monika Theinerová 

fotogalerie