Účtování ceny za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti strávníka ve škole

Od 1.1.2023 bude strávníkům účtována „plná“ cena stravy od 2.dne nepřítomnosti ve školním zařízení.

Ceny školních obědů, v MŠ svačin a přesnídávek, které platí žáci, jsou pouze platba za suroviny, ze kterých se strava připravuje (ostatní náklady hradí škola) – jedná se o tzv. dotované ceny. Pokud žák není přítomen ve školním zařízení nemá dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. nárok na takto dotovanou stravu.

Strávník je POVINEN ODHLÁSIT STRAVU v případě nepřítomnosti ve školním zařízení (odhlášky jsou možné do 12:00 předchozí pracovní den, odhlašujte nejlépe na www.strava.cz nebo emailem na glaserova@zsroznov.cz).

Od 1.1.2023 bude školní jídelna účtovat za neoprávněně objednanou stravu (tj.v době, kdy strávník není přítomen ve školním zařízení) plnou cenu stravy včetně všech nákladů, a to od 2.dne nepřítomnosti, kdy strava zůstane přihlášena.

DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti mateřská škola 3-6 let : přesnídávka 10 Kč přesnídávka 27 Kč
svačina 10 Kč svačina 27 Kč
oběd 25 Kč oběd 50 Kč
DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti mateřská škola 7 let : přesnídávka 10 Kč přesnídávka 27 Kč
svačina 10 Kč svačina  27 Kč
oběd 31 Kč oběd 70 Kč
DOTOVANÁ CENA (jen suroviny) PLNÁ CENA  (včetně všech nákladů)
Děti základní škola 7 – 10 let oběd 31 Kč oběd 70 Kč
Děti základní škola 11 – 14 let oběd 34 Kč oběd 73 Kč
Děti základní škola 15 let a více oběd 37 Kč oběd 76 Kč

Cena bude navýšena zpětně po zjištění, že se jednalo o neoprávněně objednanou stravu, strávník o tom bude informován e-mailem od vedoucí školní jídelny. Navýšení ceny neoprávněně objednané stravy se může projevit na výši stravovacího konta a může způsobit odhlášení následujících dnů v případě, že bude stravovací konto v záporné hodnotě (v dluhu).

V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídelny paní Ing. Lenku Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz, 386 102 356)