Učíme se venku
Druháci se nechali inspirovat dětmi ze 3.třídy a strávili dvě vyučovací hodiny v přírodě. Matematické dovednosti si vyzkoušeli při měření přírodnin. V rámci PČ z nich pak vytvořili obrázek. Český jazyk i prvouku si procvičili na školním pozemku při hledání slov nadřazených a podřazených. Zjistily, že tam roste zelenina (rajče, hrách) i ovoce (rybíz, maliny) a také se tam dá najít řada živočichů (mravenec, hlemýžď). Děti nakreslily a pojmenovaly označené rostliny. V závěrečném kvízu dokázaly poznat všech sedm objevených rostlin. Vyučování v přírodě se dětem líbilo a rády si ho zopakují.