PROJEKT VESMÍR

Přírodovědný celek „Žijeme ve vesmíru“ napříč pátými ročníky zakončil projekt „Vesmír“. Tematické okruhy, které děti ve skupinách zpracovávaly, se týkaly hvězd, sluneční soustavy, planet, Měsíce, výzkumu vesmíru,…  Nechyběly ani vesmírné zajímavosti. Makety, kvíz, koláže i modely, které děti vyrobily a dokázaly tím, že je probíraná látka nejen zajímala, ale i bavila, jsou vystavené na chodbě mezi třídami. Téměř nedílnou součástí při výuce tohoto přírodovědného okruhu se stala návštěva českobudějovické hvězdárny a planetária. Ani letos ji děti nevynechaly.

fotogalerie