Projekt EDISON  2020

VIZITKY STÁŽISTŮ:😊  

Kim Yejin  –🇰🇷 žena 21 letJižní Korea, umí trochu japonsky
Nishad Kinhikar – 🇮🇳 muž 20 let, Indie – miluje vlaky
Ana Botkoveli  🇬🇪 žena 24 let, Gruzie – učitelka matematiky
Jungah Park  🇰🇷 žena 20 let, Jižní Korea – ráda hraje ping-pong
Pei-Yi Lin – 🇹🇼 žena 19 let, Taiwan – mluví také čínsky
Rania Naura Anindhita – 🇮🇩 žena 18 let, Indonésie – nejmladší z našich stážistů  

 

Od  24. do 28. února 2020 proběhne na naší škole ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC již šestý ročníkprojektu Edison. 

Ve škole letos přivítáme skupinu šesti anglicky mluvících vysokoškolských studentů různých oborů z Gruzie, Indie, Indonésie, Jižní Koreje a TajvanuFormou prezentací, her a soutěží seznámí stážisté naše žáky s životem, kulturou, zvyky, historií, přírodními specifiky a ekonomikou své země a povedou diskuse na různá společná témata mladých lidí.  

Cílem projektu je multikulturní vzdělávání, kontakt se zahraničními studenty, procvičení konverzace v angličtině, motivace žáků ke zlepšení v angličtině, mezikulturní gramotnost a také získání přátel v zahraničí. Současně projekt pomáhá oživit výuku ve třídách.  

Se stážisty můžete celý týden bezprostředně komunikovat v angličtině, spolupracovat, rozmluvit se, odstranit ostych a zábrany při dorozumívání se s cizinci.  

HLEDÁME ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ STÁŽISTY NEBO STÁŽISTKY 

Hledáme rodiny, které mají zájem navázat mezinárodní přátelství a ubytovat studenta nebo studentku od 23.2. do 1.3.2020V případě zájmu, prosímkontaktujte paní učitelku Danu Pekočovou –  pekocova@zsroznov.cz, 602 100 761.  

 

Pro více informací o stážistech i o celém projektu sledujte web naší školy.