Žáci, kteří byli přijati ke studiu, musí do 10 pracovních dní potvrdit úmysl studovat zvolený obor – je nutné VYPLNIT  a doručit ZÁPISOVÝ LÍSTEK na zvolenou SŠ.
Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK –  školu a obor,  podpisy zákonného zástupce a žáka, vzor ZDE 

Informace pro žáky, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení:

Do 3. pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání proti nepřijetí

jak psát odvolací dopis  
jak na odvolání
možný vzor odvolání   
vzor odvolání na gymnázium

na portále atlasskolstvi.cz lze vyhledat školy, které budou pořádat 2. kola příjímacího řízení. Je nutné počítat s tím, že informace budou středními školami dodávány průběžně.
Další možnost zjištění volných míst: Jihočeský kraj – odbor školství – opět průběžné doplňování volných  škol a oborů