Žáci, kteří byli přijati ke studiu, musí do 10 pracovních dní potvrdit úmysl studovat zvolený obor – je nutné VYPLNIT  a doručit ZÁPISOVÝ LÍSTEK na zvolenou SŠ.
Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK –  školu a obor,  podpisy zákonného zástupce a žáka, vzor ZDE 

Informace pro žáky, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení:

Do 3. pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání proti nepřijetí

na portále atlasskolstvi.cz lze vyhledat školy, které budou pořádat 2. kola příjímacího řízení. Je nutné počítat s tím, že informace budou středními školami dodávány průběžně.
Další možnost zjištění volných míst: Jihočeský kraj – odbor školství – opět průběžné doplňování volných  škol a oborů