NĚMČINA TROCHU JINAK …

 

Od školního roku 2020/2021 měli na naší škole žáci možnost navštěvovat bezplatný kurz němčiny. Projekt „Společný jazyk – společná budoucnost“ (projekt č. 298), na kterém se podílela Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích společně s hlavním partnerem EUROREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn a partnerem Vokshochschule ABERLAND se těšil velkému úspěchu.

Do projektu se zapojilo 12 žáků z 1. stupně.

Projekt byl z 85 % financován z prostředků EU, konkrétně z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020. Žákům naší školy projekt nabídl jazykovou výuku němčiny oživenou nově vytvořenu webovou aplikací, exkurze a on-line setkání s bavorskou partnerskou školou.

EXKURZE V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se žáci setkali s českými základními školami a jednou bavorskou školou na šumavské Kvildě. Zábavné hry i společný oběd přispěli k bližšímu seznámení. Nechyběla ani zajímavá komentovaná prohlídka jeleního a rysího výběhu.

loga nj

Projekt Společný jazyk – společná budoucnost, reg. č. 298