Mezinárodní den památek

Pozvání pro vyučující i žáky s rodiči na sobotu 12. 6. 2021 od 9 h do 17 h, kdy se v Českých Budějovicích koná Mezinárodní den památek na téma: „Cechy a řemesla královského města České Budějovice napříč staletími“. V tento den bude možné zdarma si prohlédnout vybrané historické objekty, zúčastnit se komentovaných prohlídek města a vyslechnout si zajímavé přednášky. Program Vám posílám v příloze.

Na komentované prohlídky a přednášky je z kapacitních důvodů potřeba bezplatná vstupenka.

Rezervace těchto vstupenek probíhá na https://www.cbsystem.cz/cs/ (záložka Mezinárodní den památek)  a vyzvedávají se na Turistickém informačním centru českobudějovické radnice, jejich počet je omezený.

K prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 budou návštěvníci určených vnitřních prostorů povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) a dodržovat všechna mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky.

MEZINARODNI_DEN_PAMATEK_06_2021_

Datum: