V rámci tématu "Cestujeme letem světem" se Myšky převlékly za indiány, zabalily kufry a letěly do Ameriky. Děti navštívily osadu
Ve středu 1.6. si všechny děti z MŠ užily dětský den. Děti plnily různé úkoly, se kterými jim pomáhali žáci
1.6. Dětský den - Berušky, Myšky, Žabky 6.6. Sportovní den s Dynamem -  Myšky, Žabky 6. - 10.6. Projektový týden
ZÁPIS - web města České Budějovice  Спеціальний набір дітей з України в початкові класи та дитячий садок Oznámení o konání
Dne 18.5. se Myšky vypravily na malý výlet a navštívily Český svaz včelařů. Od místního včelaře se dozvěděly mnoho zajímavostí
V rámci tématu „povolání“ se Myšky vydaly na exkurzi k hasičům. Děti si vyzkoušely své znalosti formou hry u interaktivní tabule v učebně
Poslední týden v dubnu se Myšky věnovaly tématu bezpečnosti. Nejprve se naučily dopravní značky a ve středu 27.4. za dětmi přišla
V tento den se u Berušek čarovalo....  Čarodějnici jsme pomohli najít věci, které by správná čarodějnice měla mít, a ona
Naši školku navštívila policistka, která nás upozornila na nebezpečí, která nám mohou hrozit a řekla nám, jak se těmto nebezpečím
Tento týden jsme si povídali o dopravních prostředcích a dnes jsme si mohli jízdu i prakticky vyzkoušet na dopravním hřišti.
Zápis  do MŠ 2022-2023 pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na