1.6. Dětský den – Berušky, Myšky, Žabky

2.6. Malý výlet na louku – poznáváme luční kytičky –  Myšky

7.6. Návštěva včelaře – Žabky

14.6. Divadlo Sluníčko „Mořský svět“ – Berušky, Žabky, Myšky

16.6. Pozorování hlemýždě zahradního – Berušky

19.-23.6. Projektový týden „Na návštěvě v Bradavicích (Harry Potter)“ – Myšky

23.6. Zahradní slavnost, pasování předškoláků – Berušky, Myšky, Žabky + rodiče

23.6. Přespání v MŠ – pouze pro děti odcházející do ZŠ

26.-30.6. Projektový týden „Hra nás baví“ (děti si přinesou oblíbenou stolní hru) – Myšky