Keramický kroužek
Žáci 1.-5. tříd navštěvují keramický kroužek, který je na škole oblíbený a vždy rychle zaplněný. Děti se učí rozvíjet fantazii, seznamují se s různými technikami. Naučí se propojit hlínu se sklem a vzniknou krásné výtvory.
Všichni jsou šikulky a přeji všem, aby se jim i nadále dařilo.
Paní učitelka Irena Pilečková