Hledání divočiny 

Žáci si vyzkoušeli roli filmaře. Nejprve si vytvořili svůj fotoaparát z kartonu a ruličky. Poté hledali divočinu na školní zahradě skrze papírový objektiv. Po prozkoumání terénu sestavovali filmové příběhy, které zaznamenávali na papír a následně si je převyprávěli. Více ve fotogalerii.

Učení venku bylo pro nás zpestřením a budeme v něm pokračovat.

fotogalerie hledání divočiny