Fyzikální olympiáda – okres

Fyzikální olympiáda je soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie).

V letošním roce se 4 žáci 8.tříd zapojili do školního kola FO v kategorii F.

Kategorie F je určena žákům 8.ročníků ZŠ, 3. ročníků osmiletých a 1. ročníků šestiletých gymnázií.

Tři naši žáci se zúčastnili okresního kola, které se konalo 24.01.2020 v DDM Č. Budějovice a všichni se stali úspěšnými řešiteli.

Z 8.třídy  to byli Tobiáš B.(10.místo) , Denis M. (21.místo) a   Zdeněk Ch. (2.místo).

Všem žákům bych rád poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy, protože v konkurenci víceletých gymnázií a tří ZŠ měli vynikající výsledky.

Zdeněk Chval svým 2.místem dále postupuje do krajského kola FO kat.F, jelikož vyřešil tři úlohy na 100% a jednu úlohu na 85%, čímž se zařadil mezi úspěšné postupující žáky z gymnázia Jírovcova.

Přejeme i další úspěchy a to nejen ve fyzikální olympiádě.

Za vyučující fyziky Mgr.Milan Kramár

Výsledky

Fotky