PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provozní doba:
Po – Pá 6:00 – 8:00       11:40 – 17:00 .

Ranní příchod dětí do ŠD do 7:30

 Vyzvedávání dětí
12:30 – 13:45
15:00 – 17:00

 

Vyzvedávání dětí z ODPOLEDNÍ VÝUKY
Vyzvedávání dětí z ODPOLEDNÍ VÝUKY:
– 12:10 – 15:00  
– vchodem ŠD
zvoňte na J.TURKOVOU 
Děkujeme za pochopení. 
KROUŽKY
Vyberte, prosím, jeden kroužek hlavní a druhý náhradní (pro případ, že by byl hlavní zcela naplněn). Kroužky nejsou povinné. Kapacita kroužku je maximálně 15 dětí!
ČAS: 13:45 – 15:30

Den Název Vedoucí kroužku
Pondělí: VÝTVARNÝ – ICT (2.-4.třídy) M. Helebrantová
Úterý: DOVEDNÉ RUCE E.Kašpárková
Středa: ZÁBAVNÉ HRY a LOGIKA L. Líbalová
M. Kobernová
Čtvrtek: TURISTIKA -badatel ( 13:30 – 16:30) J. Juříček

Vyplněnou přihlášku odevzdají děti své třídní vychovatelce (i) do 5.10.2020.
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Kroužky pracují v rámci ŠD bezplatně a pouze v případě, že nedojde k dalším opatřením proti covidu – 19.
Každý zájemce navštěvuje pouze jeden kroužek.

Prosíme o dodržování doby vyzvedávání dětí a nenarušování činnosti kroužků.
ZAČÍNÁME 12.10.2020