Dopravní soutěž mladých cyklistů pro žáky 1. stupně ZŠ se konala 8.10.2019.Soutěže se zúčastnilo 22 škol.Děti soutěžily v těchto disciplínách- pravidla provozu na pozemních komunikacích – test, pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část ,
jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.Z každé školy soutěžilo 6 dětí ( 2. – 4.třídy).
Naše škola se umístila na 3.místě a reprezentovali ji tito žáci – D. Čejka, N. Bednářová,Š. Novotný, M. Turečková, M. Sýkora a A. Grupová.

Všem děkuji za výbornou reprezentaci školy.Anderlová

fotogalerie