DEN ZEMĚ SE ČTVRŤÁKY   

       Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. V současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a i my ve čtvrtých třídách jsme se k letošní oslavě chtěli připojili.

Vyzbrojeni jednorázovými rukavicemi a igelitovými pytli na odpad jsem prošli okolí školy a sbírali odpadky, které lidé nevyhodili do odpadkových košů.

Naše další práce pokračovala už ve třídách. Věnovali jsme se jak aktivitám jednotlivců, tak činnostem, kde bylo třeba fungovat jako tým. Zajímavé bylo například, jakým způsobem jsme dokázali využít odpadní materiál, který jsme si pro tento účel přinesli z domova nebo ztvárnění „pohledu Země“, která vnímá, co jí škodí a co jí prospívá. Jednotlivé práce jsme v závěru představili ostatním spolužákům a vystavili si je ve třídách. Vědomosti o životním prostředí nám rozšířil i film, který jsme zhlédli.

Dopoledne uteklo velmi rychle a oběd, který nás čekal ve školní jídelně, byla zasloužená odměna po vykonané práci.

fotogalerie

1 thought on “DEN ZEMĚ SE ČTVRŤÁKY   

Komentáře jsou uzavřeny.