Den stromů 

Dne 20. října si připomíná celý svět Den stromů. Naše škola se jako již tradičně k oslavám připojila projektovým vyučováním. Hlavním cílem bylo probouzet v žácích kladný a ohleduplný vztah ke stromům. Do projektu se zapojily také děti z mateřské školy. Výsledkem jsou velice pestré a různorodé práce, které jsou vystaveny na chodbě u atria (viz fotogalerie). Za krásné práce a zodpovědný přístup k oslavám Dne stromů patří všem žákům a jejich učitelům velký dík.

Mgr. Hana Březinová

fotogalerie